fot. PAP

Rząd przedstawi informacje nt. sytuacji ludzi młodych w Polsce

Dziś rząd ma przedstawić informacje na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce. A ci – jak alarmują posłowie opozycji nie mają łatwego życia w naszym kraju. Z powodu ciągle wzrastającego bezrobocia, coraz więcej z nich ucieka z kraju poszukując lepszych perspektyw.

Informacji w tej sprawie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny będzie domagał się KP SP. Politycy proponują m.in. wsparcie dla rodzin np. w postaci 300 zł zasiłku na każde dziecko.

 – Przede wszystkim zatrważająca jest skala bezrobocia, ok. 25 proc. ludzi młodych jest bezrobotnych. Skala emigracji jest tak wielka, że teoretycznie nie można jej oszacować. Ludzie po studiach opuszczają Polskę bo nie mają gdzie pracować. Żądamy od rządu przedstawienia konkretnych działań. Platforma rządzi już 7 lat. Co więc zrobi żeby powstrzymać emigrację? Czy w ogóle interesuje się młodymi ludźmi? – podnosił poseł Piotr Szeliga z SP.

Solidarna Polska oczekuje także informacji rządu na temat systemu edukacyjnego. Potrzebna jest odbudowa szkolnictwa zawodowego, tak by dać szansę młodym ludziom na zakładanie własnych firm.

 – Państwo musi finansowo wesprzeć szkoły zawodowe na zasadzie realnych badań i zapotrzebowań. Solidarna Polska uważa, że należy przede wszystkim wspierać finansowo ludzi młodych w momencie zakładania pierwszych firm. Wspieranie na przykład poprzez różne dotacje, ale także i poprzez ulgi, który by zachęciły do tworzenia własnych firm – zaznaczył poseł Piotr Szeliga.

RIRM

drukuj