fot. sejm.gov.pl

Rząd PiS przedstawił audyt z ośmiu lat koalicji PO-PSL

Premier Beata Szydło we wstępnych założeniach wskazała, że Polacy stracili 340 mld zł na skutek polityki PO – PSL. Stwierdziła, że rządy PO i PSL „To było trwanie i czerpanie z władzy profitów”. Szefowa rządu zapowiedziała, że zwróci się o powołanie komisji śledczej ws. Amber Gold.

Premier wskazała, że PO – PSL zmarnotrawiły środki, które odpowiadają jednemu budżetowi Polski; wyliczyła to co można było za to zrealizować.

– To mogło być osiem lat obowiązywania programu 500 plus, 5000 nowo wybudowanych przedszkoli, 250 nowych szpitali i 1500 km autostrad. Szans i możliwości, które odebraliście Polakom, odebrać się nie da – powiedziała Beata Szydło. WIĘCEJ 

PO powiększyła dług publiczny o 100 proc. powiedział wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że w 2007 r. dług wynosił 511 mld zł, dziś to ponad 900 mld zł przy jednoczesnym zabraniu 160 mld zł z OFE.

– Czyli razem, tak jak gdyby było 1 bln 80 mld. Czyli powiększyliście dług publiczny o ponad 100 proc. To jest tak (jakby podzielić 8 lat dzisiaj i powiększyć ten 1 bln 100 mld o kolejne 1 bln 100 mld) jakbyśmy mieli deficyt budżetowy roczny ok. 130 mld. Tymczasem my się mieścimy w 50 mld i minister finansów zaprezentował średniookresową ścieżkę dojścia do niższego deficytu budżetowego. To się nazywa i odpowiedzialna polityka finansowa z jednej strony, a z drugiej strony taki model polityki gospodarczej, który odpowiada wszystkim czy dużo szerszemu gronu społecznemu – wyjaśnił Mateusz Morawiecki. WIĘCEJ 

Tsunami niegospodarności, marnotrawstwa i lekceważenia  – tak funkcjonowanie kancelarii premiera za rządów PO-PSL nazwała w Sejmie szefowa KPRM Beata Kempa.

– Przejęłam kancelarię z bardzo wysokim deficytem. Ten deficyt wynosił 13 mln zł. Jak na budżet kancelarii to jest bardzo dużo. Ale to jest tylko ten jeden rok. Lata poprzednie to było 13 mln. Były lata kiedy było 18 mln, 20 mln deficytu. Mechanizm jaki stworzono był taki, aby te koszty ukrywać w ramach centrum usług wspólnych. Dzisiaj przyjdzie nam w nowym budżecie tę sytuację absolutnie uregulować – mówiła Beata Kempa.

Minister koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński mówił, że za rządów PO-PSL inwigilowano organizatorów i uczestników opozycyjnych marszów. Jednym z przykładów jak wskazał był  współorganizowany przez środowisko Radia Maryja marsz „Obudź się Polsko”.

– Delegatury ABW otrzymały pismo zlecające, cyt.: „podjęcie działań mających na celu uzyskanie pełnej wiedzy na temat przedmiotowego marszu oraz udziału w nim osób z podległego terenu”. Delegatury ABW zostały zobowiązane do składania raportów w sprawie marszu w cyklu dobowym, a na trzy dni przed manifestacją raporty były składane dwa razy na dobę. Raporty zawierały informacje dotyczące nazwiska organizatorów terenowych, ich numery telefonów, nazwy firm przewozowych, numery rejestracyjne autokarów przewożących manifestantów, trasy ich przejazdu oraz informacje o środowiskach przyłączających się do manifestacji. Zaangażowanie służb w tym przypadku było ponad standardowe – powiedział Mariusz Kamiński. WIĘCEJ 

Mariusz Kamiński zaznaczył, że służby ponadstandardowo inwigilowały  52 dziennikarzy. PiS zapowiedziało złożenie do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy służb specjalnych. Na kwestię inwigilacji zwracał też uwagę w swoim wystąpieniu Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

– Służba Kontrwywiadu Wojskowego w sposób bezprawny i bezzasadny inwigilowała ponad dwudziestu znajdujących się w opozycji polityków, w tym, chyba o tym wiecie panie i panowie, już od dłuższego czasu nieaktywnego publicznie i politycznie pana premiera Jana Olszewskiego. Dlaczego zajmowaliście się inwigilacją tego człowieka. Po co to było? Na co to było? Jaki miał być tego skutek? Jaka z tego miała być korzyść? Inwigilowała także dziennikarzy, m.in. z redakcji Telewizji Polskiej, ,,Gazety Polskiej”, ,,Naszego Dziennika”, Radia Maryja oraz Telewizji Trwam – powiedział Antoni Macierewicz.  WIĘCEJ 

Minister Antoni Macierewicz zaznaczył też, że gdy wchodził do ministerstwa obrony, Siły Zbrojne RP nie posiadały ani zdolności zapewnienia bezpieczeństwa terytorium państwa, obszaru powietrznego, kluczowych obiektów kierowania państwem, ani cyberprzestrzeni.

Nieudolność, nieskuteczność, opieszałość, nepotyzm, brak działań wyprzedzających, arogancja wobec organizacji rolniczych – tak minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel określił rządy koalicji PO i PSL w obszarze rolnictwa. Jako przykład patologii podał zatrudnianie krewnych w agencjach.

Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski zaznaczył, że stan w jakim zastał polską politykę zagraniczną był niezadowalający. Za rządów PO-PSL miało miejsce wiele nieprawidłowości – zaznaczył.

– Po pierwsze w latach 2007-2015 podjęto szereg błędnych decyzji politycznych, które de facto osłabiły pozycję międzynarodową Polski. Te decyzje były podejmowane albo w skutek nie rozpoznania kierunku rozwoju sytuacji międzynarodowej, albo jako owoc osobistych ambicji konkretnych osób – stwierdził Witold Waszczykowski.

Zaniedbania poprzedniej ekipy rządzącej skutkują m.in. kłopotami z informatyzacją służby zdrowia i zadłużeniem szpitali – mówił w środę minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak dodał, hańbiącym symbolem systemu stały się wielomiesięczne kolejki do świadczeń zdrowotnych. PO krytycznie ocenia audyt który nazywa rewanżem i spektaklem.

 

RIRM

drukuj