Rząd m.in. o projekcie ustawy stoczniowej

Rząd ma zająć się we wtorek projektem tzw. ustawy stoczniowej. Omówi też propozycję, by Lasy Państwowe miały prawo pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Rozpatrzy także projekt ws. powołania spółki, która przygotuje informatyczne systemy ułatwiające walkę z nadużyciami w systemie VAT.

O tym, że projektem tzw. ustawy stoczniowej zajmie się we wtorek rząd, poinformowała w poniedziałek w Szczecinie premier Beata Szydło. „Chcemy, żeby ta gałąź przemysłu była jednym fundamentów polskiej gospodarki” – zadeklarowała szefowa rządu.

Premier wyraziła przekonanie, że „dzięki tej propozycji będzie możliwe stworzenie warunków dla przedsiębiorców, którzy w tej chwili zainwestowali, prowadzą swoją działalność, ale i dla nowych podmiotów gospodarczych”. Jak dodała, rząd widzi możliwość inwestowania i realizowania potrzebnych zakupów w polskich stoczniach na potrzeby polskiego wojska.

Ministrowie gospodarki morskiej i finansów przedstawili dziennikarzom w połowie marca projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego. Zakłada on m.in. zwolnienie stoczni z podatku VAT, wybór między CIT a zryczałtowanym 1-proc. podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz możliwość włączenia stoczni do Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk mówił w Szczecinie, że ustawa stoczniowa w związku ze zmianami podatkowymi wejdzie w życie na początku przyszłego roku. Zapewnił, że propozycje są zgodne z prawem unijnym. Przypomniał, że rządowy projekt odbudowy przemysłu stoczniowego zyskał wsparcie przedsiębiorców. Pytany o specjalistów, którzy mieliby pracować w polskich stoczniach, a którzy wyjechali wcześniej do pracy za granicę, Gróbarczyk odparł, że rząd chce wprowadzić takie prawo, które zaktywizuje działania w obszarze przemysłu stoczniowego, a wówczas ludzie chętni do pracy „przyjadą sami”.

Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o Lasach Państwowych, który zakłada, że po 1 maja Lasy Państwowe uzyskają prawo pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Zgodnie z podpisanym przez Polskę traktatem akcesyjnym po 1 maja grunty rolne oraz leśne mają podlegać wolnemu obrotowi, czyli sprzedaży.

Według Ministerstwa Środowiska proponowane rozwiązanie pozwoli na to, by Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, miał instrumenty prawne do nabywania gruntów leśnych, a to pozwoli chronić lasy przed wykupem przez obcokrajowców, podobnie jak ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – chronić ma ziemię rolną.

Ponadto Rada Ministrów omówi projekt zakładający powołanie spółki celowej, która ma przygotować narzędzia informatyczne ułatwiające fiskusowi walkę z oszustwami w VAT. Projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej przewiduje on, że resort finansów będzie mógł powołać spółkę, która ma pomóc w informatyzacji fiskusa.

Dzięki temu skarbówka ma uzyskać narzędzia analityczne do walki z oszustwami w VAT. Zgodnie z projektem zadaniem spółki będzie rozbudowa lub unowocześnienia istniejących systemów teleinformatycznych fiskusa, a także budowa nowych. Systemy te mają służyć do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego.

Ministrowie zajmą się też projektem ustawy ws. finansowania wspólnej polityki rolnej. Ma on na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie środków na tzw. wyprzedzające finansowanie dotyczące inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Chodzi o inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

Rząd rozpatrzy także cztery projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa, które mają na celu ograniczenie kosztów publikacji ogłoszeń spółek SP. Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa zamiast w dziennikach będą ukazywać w internecie: w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki. Ma to ograniczyć koszty związane z publikowaniem ogłoszeń. Do tej pory ogłoszenia były publikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Rząd zajmie się również aneksem nr 8 do umowy offsetowej zawarty 8 października 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa a firmą Rockwell Collins. Umowa podpisana w grudniu 2008 r. dotyczy dostawy awioniki do samolotów M28 Bryza w związku z przekazaniem ich Siłom Zbrojnym RP.

PAP/RIRM

drukuj