fot. gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Ruszyły rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa wystartowała. O szczegółach pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców na antenie TV Trwam mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Procedowana i przyjęta w błyskawicznym tempie tarcza antykryzysowa już obowiązuje. Jej zapisy skierowane są do wszystkich polskich przedsiębiorców. Oto kilka przykładów:

– Każdy mikroprzedsiębiorca zatrudniający od 1 do 9 pracowników może skorzystać z 3-miesiecznych wakacji w ZUS – tłumaczyła minister Jadwiga Emilewicz.

Zwolnienie z płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jak wskazała Jadwiga Emilewicz – będzie przysługiwało bezwarunkowo.

– Tutaj nie badamy tego, czy komuś spadły obroty czy nie, bo koszt analizy był by o wiele droższy niż zaoferowane przez nas świadczenie – mówiła szefowa resortu.

To jednak nie jedyna oferta. Kolejna dotyczy możliwości skorzystania z pożyczki, udzielanej przez fundusz pracy.

– To będzie pożyczka w wysokości 5 tys. zł, która będzie mogła być umorzona po 6 miesiącach – podkreśliła minister rozwoju.

Dzięki tarczy antykryzysowej istnieje także możliwość skorzystania z tzw. postojowego.

– Czyli mój zakład nie pracuje, ja nie płacę składek na ubezpieczenie społeczne, ale dodatkowo mogę także wesprzeć się od strony państwa w wypłacie wynagrodzenia moich pracowników. Mogę obniżyć czas pracy moich pracowników do pół etatu i wówczas połowę wynagrodzenia tego pracownika zapłaci Fundusz Świadczeń Gwarantowanych – wskazała Jadwiga Emilewicz.

Odroczenie podatków czy wakacje kredytowe – to kolejne rozwiązania zapisane w tarczy. Tarczy, która chroni także samozatrudnionych.

Jeżeli jego przychody nie przekraczają 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 15 600 zł miesięcznie, wówczas on także jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne. Samozatrudniony, który miał niższe przychody i rejestruje spadek 15 procent miesiąc do miesiąca albo nie ma przychodów, będzie mógł uzyskać świadczenie 80 procent minimalnego wynagrodzenia, czyli prawie 2100 zł – zaznaczyła minister.

Podobne świadczenie będą mogli uzyskać także ci zatrudnieni na umowach zlecenie czy o dzieło – dodała minister Emilewicz. Zapisy tarczy dotyczą także rolników.

– Rolnicy także nie będą płacić składek w ramach rolniczych ubezpieczeń. To po pierwsze. Po drugie, skorygowaliśmy, że rolnicy, którzy muszą zajmować się dziećmi z tego tytułu, że dzieci nie mogą chodzić do szkoły, będą uprawnieni do pobierania świadczenia opiekuńczego. I po trzecie wreszcie, rolników traktujemy w ustawie jak przedsiębiorców, czyli także będą mogli korzystać z tych wszystkich ulg, o których mówimy w przypadku tych, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – podkreśliła Jadwiga Emilewicz.

Celem tych wszystkich zapisów – jak zaznacza minister rozwoju Jadwiga Emilewicz – jest przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy w tym trudnym czasie epidemii. Szczegóły wsparcia, a także wnioski do pobrania znajdują się na stronie www.gov.pl/tarczaantykryzysowa.

TV Trwam News

drukuj