fot. Wikipedia

Ruszył pierwszy etap konkursu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” 

Ruszył pierwszy etap konkursu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”. Dzięki niemu placówki oświatowe będą mogły otrzymać dofinansowanie na modernizacje, które ułatwią osobom niepełnosprawnym i uczniom ze specjalnymi potrzebami dostęp do szkół.

Chodzi m.in. o eliminowanie barier architektonicznych w budynkach, zakup specjalistycznego wyposażenia, czy lepsze oznaczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Zanim jednak granty na te cele trafią do szkół, w konkursie wyłonione zostaną podmioty, które stworzą model „dostępnej placówki”. Następnie zostanie on przetestowany w 50 szkołach w całym kraju.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński liczy na zainteresowanie szkół w całej Polsce.

– Największa kwota zagrożona to prawie 15 mln euro z tytułu zasady „n+3” jest jeszcze w województwie podlaskim. Mamy jeszcze nieco ponad półtora miesiąca. Mocno apeluję do władz tych dwóch województw, żeby się z tym problemem uporały. Muszę powiedzieć, że państwo przekazywaliście te informacje, jako media i dzięki naszym działaniom widać wyraźnie, że mobilizacja regionów w ostatnich miesiącach była naprawdę znacząca – zauważył minister Jerzy Kwieciński.

W Polsce z roku na rok wzrasta liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego osoby te stanowią nawet 20 proc. całej populacji uczniowskiej.

Ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konkurs jest elementem szerszego programu Dostępność plus, który rząd adresuje do osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

RIRM

drukuj