fot. TV Trwam News

Rusza tydzień propedeutyczny na WSKSiM

Październik to czas, kiedy studenci zaczynają zajęcia. Dla wielu z nich to pierwszy kontakt z wyższą uczelnią. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczynają się dziś dni propedeutyczne dla studentów I roku.

Celem dni propedeutycznych jest przede wszystkim zapoznanie się młodzieży z funkcjonowaniem uczelni oraz zasadami życia studenckiego – mówi dr Dorota Żuchowska, dziekan WSKSiM.

– Pierwszy tydzień w naszej uczelni to zawsze tydzień propedeutyczny, związany z zapoznaniem się z funkcjonowaniem uczelni, poszczególnych działów, z prezentacją kół zainteresowań, różnych możliwości rozwoju studentów w naszej uczelni, także prezentacją duszpasterstwa akademickiego i całym cyklem związanym z tzw. akademickimi spotkaniami informacyjnymi, kiedy to zapraszamy różnych gości, podejmujących interesujące tematy – myślę, że bardzo ważne z punktu widzenia młodych ludzi, którzy znajdują się nagle w środowisku wyższej uczelni i muszą się odnaleźć. Jest to czas bardzo ważny, który pozwala im się dobrze zaadaptować – tłumaczy dr Dorota Żuchowska.

Dni propedeutyczne zakończą się w środę. W czwartek społeczność akademicka WSKSiM będzie pielgrzymować do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W tym roku studenci odwiedzą także Gniezno, ponieważ mija 1050 lat od Chrztu Polski.

RIRM

drukuj