fot. PAP/Darek Delmanowicz

Rusza poprawkowa sesja maturalna

Od 24 do 28 sierpnia przeprowadzone zostaną poprawkowe egzaminy ustne, egzaminy pisemne odbędą się 25 sierpnia. Deklaracje przystąpienia do poprawek w tym czasie złożyło ok. 76,5 tys. abiturientów.

Wśród zdających poprawki podobnie jak w latach ubiegłych, obok tegorocznych maturzystów, będą także osoby, które  oblały egzamin w ciągu ostatnich pięciu lat. Do poprawki w sierpniu ma prawo abiturient, który nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych.

Najwięcej zdających zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Takich osób jest ponad 67 tys.; 23,5 tys. to abiturienci, którzy w tym roku zdawali maturę w nowej formule, a 43,5 tys. w starej formule.

Łącznie z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że chęć zdawania poprawkowego egzaminu pisemnego w sierpniu zadeklarowało blisko 73 tys. abiturientów, a egzaminu ustnego około 3,5 tys. maturzystów.

Wśród zdających egzamin ustny najwięcej ma być poprawiających ocenę z języka angielskiego – 2034 osoby (547 – w nowej formule, 1487 – w starej).

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych pod koniec czerwca (obejmujących tylko sesję maturalną majową, bez dodatkowej czerwcowej) świadectwo dojrzałości uzyskało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 19 proc. abiturientów, którzy nie zdali matury ma prawo do poprawki w sierpniu.

 

 

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj