fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

RPO za odszkodowaniami dla represjonowanych w PRL

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz opowiedziała się za rozszerzeniem zakresu odszkodowań za represje w PRL.

Rzecznik w stanowisku do Trybunału Konstytucyjnego napisała, że represjonowani w PRL powinni mieć prawo do odszkodowań już za samo wydanie wobec nich decyzji o pozbawieniu wolności, a nie tylko za faktyczne aresztowanie lub internowanie.

2 grudnia TK zbada skargi konstytucyjne osób, którym sądy odmawiają przyznania odszkodowań i zadośćuczynień od Skarbu Państwa.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wiele osób i rodzin było napiętnowanych i represjonowanych decyzjami ówczesnych władz. Nawet jeśli nie zaistniała szkoda majątkowa, to stygmatyzowanie tych osób miało olbrzymie skutki społeczne – podkreśla mec. Piotr Andrzejewski.

Należy się przyjrzeć temu, jak dalece cała ta grupa – często żyjąca dzisiaj w niedostatku, w przeciwieństwie do prominentów systemu komunistycznego i PRL-owskiego – potrzebuje zadośćuczynienia, przynajmniej w pewnym wsparciu. Należy ocalić ich od niedostatku i przywrócić dobre imię po okresie, kiedy byli ludźmi drugiej kategorii, napiętnowanymi decyzjami o internowaniu, jako wrogowie systemu, ustroju i niebezpieczni dla obowiązującego porządku prawnego – zaznacza Mecenas.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniosła o uznanie niekonstytucyjności odpowiedniego zapisu Ustawy z 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Skarżący podkreślają, że naruszono wobec nich konstytucyjne zasady odpowiedzialności władzy za wyrządzoną szkodę i krzywdę, ochrony praw majątkowych oraz równości wobec prawa.

RIRM

drukuj