Rezolucja PE kolejnym argumentem w batalii o TV Trwam

Zyskaliśmy kolejne, tym razem europejskie argumenty w batalii o miejsce na multipleksie dla TV Trwam – mówi europoseł Janusz Wojciechowski. Odnosi się on do rezolucji, w której zawarty jest apel o ochronę wolności i pluralizmu mediów w UE.

Dokument poparł wczoraj Parlament Europejski, który popiera też promowanie etycznego dziennikarstwa oraz dbanie o niezależność organów regulacyjnych mediów, które zawsze powinny być niezależne i tworzone przez same media.

– Zyskaliśmy pewne europejskie argumenty w postaci tej rezolucji PE. Na pewno trzeba będzie do tego dokumentu się odwoływać. Oprócz wszystkich zarzutów wobec Krajowej Rady i wobec polityki obecnych władz – która nie zapewnia pełnej wolności mediów, nie zapewnia pluralizmu w tej sprawie – obok zarzutów natury konstytucyjnej czy zarzutów natury politycznej w sensie krajowym, możemy dołożyć te argumenty europejskie – one też są istotne – powiedział europoseł Janusz Wojciechowski.

Europoseł wyjaśnia, że istotne znaczenie dla sytuacji katolików w Polsce, którzy są dyskryminowani przez KRRiT ma m.in. to, że Parlament Europejski mocno opowiedział się za wolnością mediów i pluralizmem w mediach.

– Jest odwołanie się do tego, co jest obowiązkiem państw członkowskich – zapewnienie pełnej wolności mediów, pełnego pluralizmu, zapewnienie obywatelom możliwości dostępu do różnych źródeł informacji. Jest mowa również o tym, że państwa członkowskie będą obowiązane do sprawozdań o tym, jak jest realizowana wolność mediów w poszczególnych krajach. Myślę, że to wszystko ma istotne znaczenie w dalszych bataliach o należne prawa dla TV Trwam – powiedział europoseł Janusz Wojciechowski.

TV Trwam ubiega się o miejsce na multipleksie w ramach drugiego konkursu. Konkurs ma być rozstrzygnięty w czerwcu.

RIRM

drukuj