fot. PAP/Tomasz Gzell

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawił propozycje dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawił propozycje dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej od przyszłego roku.

Resort proponuje, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. wyniosła 2450 zł brutto. Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r. to 16 zł brutto. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wskazuje, że dotychczas w okresie rządów PiS wynagrodzenie minimalne wzrosło już o 500 złotych.

– Nasza propozycja, którą dzisiaj kierujemy do uzgodnień międzyresortowych to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 200 złotych, a więc płaca minimalna – gdyby ta propozycja została przyjęta – wzrośnie z kwoty 2250 złotych do kwoty 2450 złotych. Do 2018 roku był wzrost minimalnego wynagrodzenia o 500 złotych. Od 2020 roku to będzie kolejne 200 złotych – podkreśla.

Do 15 czerwca Rada Ministrów musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Partnerzy będą mieli wtedy 30 dni na negocjacje.

Strona związkowa chce, aby płaca minimalna wyniosła 2520 zł, a stawka godzinowa 16,50 zł. Z kolei pracodawcy chcą wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2387 zł i stawki godzinowej wynoszącej 15,60 zł.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj