fot. PAP/Mateusz Marek

Resort nauki zapowiada nowe narzędzie pozwalające na praktyczną ocenę procesu wdrażania i transferu technologii i wiedzy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada nowe narzędzie pozwalające na praktyczną ocenę procesu wdrażania i transferu technologii i wiedzy. Wszystko po to, aby skuteczniej wdrażać nowe technologie wypracowane na polskich uczelniach do biznesu.

To element Konstytucji dla Nauki, której jednym z zadań jest łączenie potencjału dyscyplin naukowych oraz głębsze powiązanie nauki z gospodarką.

Aby to zrobić, konieczny jest skuteczny i efektywny system oceny wdrażania poszczególnych rozwiązań, czyli ewaluacja.

W toku dyskusji pojawiła się wyraźna potrzeba zmian – poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

– Na pewno ten proces będzie wymagał pewnego zróżnicowania, bo specyfika funkcjonowania instytutów jest inna. Największe oczekiwania są związane z uczelniami akademickimi, które mają szeroki zakres i powinny w tym elemencie efektów angażowania się w życie społeczne w wymiar budowania zaplecza gospodarki jak najbardziej wdrażać. System nie jest systemem nowym, bo tego typu rozwiązania są stosowane z dużym powodzeniem w Wielkiej Brytanii czy Australii – powiedział Wojciech Murdzek.

W najbliższym czasie w resorcie powołany zostanie zespół ekspertów, który ma wypracować szczegóły nowego rozwiązania. Minister zapowiedział przeprowadzenie konsultacji m. in. z biznesem oraz instytucjami publicznymi.

Ocena procesu wdrażania i transferu technologii i wiedzy ma znaleźć swoje odzwierciedlenie w subwencji. Ewaluacja ma się opierać o wymierne wskaźniki.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj