fot. Magdalena Palembas

Rektor sanktuarium w Fatimie: To miejsce jest mocno związane z Janem Pawłem II

Rektor sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej ks. Carlos Cabecinhas podkreślił, że przed pontyfikatem Jana Pawła II „papieżem Fatimy” nazywano Piusa XII, ale głębokie oddanie Maryi papieża Polaka, a szczególnie wydarzenia z 13 maja 1981 r. sprawiły, że Jan Paweł II jest mocno związany z tym szczególnym miejscem. Rektor sanktuarium wskazał również na historię wydarzeń z Fatimy oraz odniósł się do przesłania orędzia fatimskiego.

Orędzie fatimskie jest dziś tak samo aktualne, jak 100 lat temu z kilku ważnych powodów – powiedział ks. Carlos Cabecinhas.

Po pierwsze, objawienia w Fatimie odbywały się w czasie tryumfu ruchów, które starały się utrzymać Boga z daleka od horyzontu życia ludzi. Wystarczy pomyśleć o komunistycznym reżimie, który wyłonił się w czasie rewolucji w Rosji w 1917 r. i próbował stworzyć świat bez Boga i zwalczać Jego obecność. Dzisiaj orędzie fatimskie nadal zwraca uwagę na to centralne miejsce Boga w życiu wierzących, które jest tak samo zagrożone, jak 100 lat temu. Co prawda już nie poprzez zwalczanie obecności Boga, ale przez obojętność. Tę obojętność, która prowadzi do zaćmienia Boga w naszych społeczeństwach. Po drugie, objawienia w Fatimie odbywały się w kontekście I wojny światowej. Dzisiaj nadal żyjemy w kontekście wojny, która nazywana jest przez papieża Franciszka „III wojną światową w odcinkach”. To kolejny element, który wyraża pełną aktualność orędzia fatimskiego. Po trzecie, żyjemy w świecie, w którym coraz częściej ludzie czują się bardziej opuszczeni i samotni. Orędzie fatimskie przychodzi, aby pokazać nam, że Bóg ciągle się o nas troszczy, że nadal przychodzi do nas poprzez serce swojej Matki. To tylko trzy przykłady, które pokazują, że orędzie fatimskie jest nadal aktualne, a w niektórych aspektach nawet bardziej aktualne niż 100 lat temu – zaznaczył rektor Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Duchowny wskazał również, jaką rolę stara się dziś rozwijać fatimskie sanktuarium.

Rola Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie to z jednej strony bycie strażnikiem. Sanktuarium to ma być strażnikiem przekazywania orędzia. Oznacza to, że naszym pierwszy zadaniem jest zachowanie orędzia, jego przekazywanie i rozpowszechnianie. Z drugiej strony natomiast funkcją sanktuarium jest stworzenie warunków do przyjmowania pielgrzymów, którzy przybywają tutaj, aby z mocą doświadczyć Boga. Naszym największym celem, w odniesieniu do pielgrzymów przybywających do sanktuarium, jest to, aby czuli się oni w specjalnym miejscu, które pomoże im doświadczyć obecności Boga poprzez ręce Maryi. To jest rola sanktuarium i chcemy tę rolę rozwijać. Mamy również misję rozpowszechniania orędzia fatimskiego po całym świecie. Zawsze staramy się przekazać je dalej – dodał.

Mówiąc o Fatimie myślimy o sanktuarium, ale w rzeczywistości Fatima dzisiaj jest o wiele większa niż to miejsce – powiedział ks. Carlos Cabecinhas.

Coraz częściej na całym świecie Fatima staje się synonimem komunikatu. Fatima jest równoznaczna z czymś, co Bóg nam przekazuje, co dla nas jest darem. Orędzie fatimskie ma możliwość dotarcia tak daleko, ponieważ zachowuje całą swoją aktualność. Dlatego ciągle łączy nas z Ewangelią. Aktualność orędzia fatimskiego jest aktualnością Ewangelii. Naszą uwagę przyciąga stała aktualność Ewangelii, a to pozwala, aby Fatima dzisiaj rozprzestrzeniała wiadomości do całego świata i aby wiele osób mogło doświadczyć Fatimy nawet tutaj nie przebywając. Można doświadczyć Fatimy w domu, w swoich parafiach, sanktuariach. Bardzo ciekawe, że widzimy na całym świecie setki sanktuariów Matki Bożej Fatimskiej, które utrzymują obecność orędzia na całym świecie – powiedział rektor Sanktuarium Fatimskiego.

Ks. Carlos Cabecinhas odniósł się również do św. Jana Pawła II w kontekście Fatimy.

Przed papieżem św. Janem Pawłem II, gdy mówiło się o „papieżu Fatimy”, myśleliśmy o Piusie XII, który był biskupem przykładającym szczególną wagę do Fatimy. Od pontyfikatu Jana Pawła II, gdy mówimy o „papieżu Fatimy”, to myślimy o nim. Jan Paweł II był nie tylko papieżem głęboko maryjnym, kimś, kto czuł obecność Matki Bożej bardzo intensywnie w swoim życiu za pośrednictwem orędzia tego miejsca, ale także orędownikiem przesłania fatimskiego. Powiązanie Jana Pawła II nasiliło się szczególnie po ataku na Placu św. Piotra w Rzymie w 1981 r. Atak odbył się dokładnie w dniu 13 maja 1981 r. w czasie, kiedy była odprawiana Eucharystia w fatimskim sanktuarium. Papież uświadomił sobie, że jego życie jest związane z tym miejscem, że zawdzięcza on swoje życie – jak później powiedział – specjalnej interwencji fatimskiej, która sprawiła, że papież nie umarł w tym ataku. Jan Paweł II czytał później o własnym życiowym wydarzeniu w świetle trzeciej części tajemnicy, która nie była jeszcze w tym czasie ujawniona, rozumiejąc, że on sam był tym zaatakowanym „biskupem ubranym na biało”, jak zostało napisane w tej części tajemnicy. Gdy Ojciec Święty był w sanktuarium, aby beatyfikować pastuszków: Franciszka i Hiacyntę, zapowiedział, że tajemnica ta będzie udostępniona publicznie i niedługo potem tak się stało. Całe życie Jana Pawła II było związane z Fatimą. Z jakiegoś powodu ten papież-pielgrzym przybył do tego sanktuarium trzy razy. Było to również powodem, dla którego w sanktuarium wzniesiono pomnik, który ustawiliśmy przy nowej bazylice św. Trójcy i który nawiązuje do powiązania papieża Jana Pawła II z Fatimą. Interesujące jest nie tylko to, że Fatima była w sercu Jana Pawła II, ale również, że papież Jan Paweł II pozostał w sercach pielgrzymów. Prawda jest taka, że pomnik, który miał być tylko statuą przypominającą trzy wizyty Jana Pawła II w sanktuarium, stał się jednym z ukochanych przez pielgrzymów miejsc. Pielgrzymi zostawiają kwiaty, modlą się przy pomniku i myślą o św. Janie Pawle II z miłością – powiedział rektor Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Wizyta papieża Franciszka w Fatimie pomoże nam obchodzić uroczyste 100-lecie objawień – wskazał duchowny.

Przyjazd papieża zawsze jest powodem do świętowania, ale teraz Ojciec Święty będzie z nami świętować 100-lecie objawień, więc w tym sensie jego przybycie już jest specjalne. Oprócz tego, od początku jego pontyfikatu było kilka sytuacji, które wykazywały związek papieża Franciszka z sanktuarium w Fatimie, gdzie nigdy go nie było, ale z którym czuje się związany poprzez wizytę figury Matki Bożej w Argentynie, skąd pochodzi, jak i poprzez prośbę, jaką wystosował do kardynała z Lizbony, aby tutaj konsekrować jego pontyfikat. Są to małe sygnały, które ukazują, jak bardzo papież Franciszek również jest powiązany z tym sanktuarium. Jego przybycie będzie dla nas koronacją do wielkiego świętowania 100-lecia objawień. Przybycie już jest świąteczne, a teraz ma dodatkowy motyw do świętowania, którym jest informacja, że przybędzie, aby kanonizować bł. Franciszka i bł. Hiacyntę – powiedział ks. Carlos Cabecinhas.

Fatima jest niezwykle wyjątkowym miejscem poprzez silne przeżycie, jakiego się tu doświadcza – poprzez duchowe doświadczenie Boga – dodał rektor Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Fatima jest wyjątkowa poprzez zaznanie ciszy w tłumie. Jeśli chodzi o doświadczenie w wielkie dni, kiedy są tłumy w tym miejscu, jedną z rzeczy, która dotyka, jest dokładne uświadomienie sobie, że wielki tłum modli się w ciszy przez kilka chwil. Jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ tutaj Matka Boża Fatimska wybrała troje dzieci, aby z nimi rozmawiać i które stały się modelami świętości. Dwoje z nich zostanie teraz kanonizowanymi. Będą oni najmłodszymi świętymi nie-męczennikami Kościoła. To także sprawia, że to miejsce jest wyjątkowe – zaznaczył ks. Carlos Cabecinhas.

Z ks. Carlosem Cabecinhas, rektorem Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie rozmawiała Magdalena Palembas

 

RIRM

drukuj