Reforma OFE wejdzie w życie na początku lipca 2018 r.

Reforma OFE wejdzie w życie od początku lipca 2018 r. – poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Według szefa resortu, reforma jest bardzo kompleksowa i nadal wymaga ustaleń międzyresortowych. Ponadto przygotować się do niej musi także Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wicepremier ocenił, że obecny system na razie działa, a rząd nie chce przeprowadzać zmian z niepotrzebnym pośpiechem.

Minister chce, żeby 25 proc. środków z OFE przeniesione do Funduszu Rezerwy Demograficznej było zapisane na kontach emerytalnych i służyło rozwojowi gospodarczemu kraju. Środki te – jak tłumaczył – można by angażować na zasadach rynkowych, czyli np. jako wsady kapitałowe.

Prace nad uszczegółowieniem koncepcji reformy OFE są zaawansowane. Chodzi nam o dobre przygotowanie zmian. Tu dużą rolę odegra ZUS – wskazał Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie bardzo intensywnie pracował nad wprowadzeniem zmian w innych obszarach systemu ubezpieczeń społecznych. Mam na myśli wejście w życie ustawy przywracającej wiek emerytalny obowiązujący do końca 2012 r., jak również ustawę, która jest znana pod nazwą „e-Składka”. Wprowadza ona nowe standardy obsługi nieznane do tej pory w sektorze usług publicznych, nowe standardy obsługi płatników składek, konieczność wygenerowania indywidualnych numerów rachunków dla płatników składek, poinformowania płatników o tych numerach, jak również konieczność wdrożenia tego mechanizmu – tłumaczył Marcin Zieleniecki.

Rządowy Program Budowy Kapitału jest jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne – 75 proc. aktywów ma trafić na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Polaków. Natomiast pozostałe 25 proc. – do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

RIRM

drukuj