Ranking „Perspektyw”: WSKSiM odwoła się w związku z brakiem punktów za akredytację

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej odwołała się do kapituły rankingu uczelni niepublicznych z związku z brakiem punktów za akredytację. W najnowszym zestawieniu „Perspektyw” na 2019 r. WSKSiM awansowała o kilkanaście pozycji.

Być może ostateczne miejsce będzie jeszcze lepsze. Wśród różnych kryteriów branych pod uwagę w przygotowywaniu oceny końcowej WSKSiM uzyskała miejsce w czołówce m.in. pod względem dostępu studentów do wysokokwalifikowanych wykładowców czy umiędzynarodowienia. Uczelnię bardzo dobrze ocenia także kadra profesorska z innych ośrodków akademickich.

Dr Dorota Żuchowska, dziekan uczelni, zauważa, że w badaniu nie uwzględniono jednak aktualnej akredytacji na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

– Przypomnę, że mamy akredytację polskiej komisji akredytacyjnej, która przyznała nam ocenę wyróżniającą i to powinno być punktowane. Niestety, nie zostało to ujęte w rankingu. Złożyliśmy już pismo z odwołaniem do kapituły rankingu. Mamy nadzieję, że w takim trybie, jaki jest opisany, w ciągu miesiąca ukaże się sprostowanie i ta ocena zostanie uwzględniona. Mam więc nadzieję, że to nie jest ostateczne miejsce, na którym jesteśmy – mówi dr Dorota Żuchowska.

WSKSiM kształci obecnie specjalistów w zakresie dziennikarstwa, politologii, kulturoznawstwa czy informatyki. Oprócz studiów licencjackich i magisterskich oferuje szereg studiów podyplomowych – wśród nich prestiżowe studia z zakresu zarządzania MBA.

Od nowego roku akademickiego uczelnia zamierza otworzyć nowe kierunki tj. pielęgniarstwo oraz ekonomię.

RIRM

drukuj