fot. Robert Sobkowicz

Radomscy Księża Biskupi stają w obronie Krzyża

Radomscy Księża Biskupi zabrali głos ws. usuwania krzyży z policyjnych komisariatów. Ks. bp Henryk Tomasik i ks. bp Adam Odzimek wystosowali list, odnosząc się do wydarzeń na Komedzie Miejskiej Policji w Radomiu.

Oświadczenie Księży Biskupów radomskich w sprawie Krzyża

„Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J15,13). Te słowa potwierdził Jezus Chrystus ofiarą ze swego życia złożoną na Krzyżu. Krzyż stał się od tej chwili znakiem zbawienia, znakiem miłości ofiarnej Zbawiciela oraz znakiem chrześcijanina. Krzyż jest obecny w życiu publicznym współczesnego świata, w kulturze europejskiej i naszej Ojczyzny. Krzyż stawiamy na grobach naszych bliskich, wyznając wiarę w zmartwychwstanie do życia wiecznego.

Szacunku dla Krzyża uczyli nas wielcy przewodnicy duchowi. Jan Paweł II w dniu 6 czerwca 1997 roku w Zakopanem wzywał: „…kiedy kończył się wiek XIX, a rozpoczynał się współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w [stronę] Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. …Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka (…)”.

W Oświadczeniu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 26 listopada 2009 roku czytamy: „Krzyż jest wyrazem miłości i znakiem poświęcenia się dla innych. Jest on nie tylko świętym znakiem każdego chrześcijanina, ale stanowi również ważny element tożsamości kultury europejskiej, jest obecny w symbolach narodowych wielu krajów i organizacji oraz stanowi główny motyw wielu odznaczeń. Ma zatem wymiar uniwersalny. Obrona krzyża jest zadaniem nas wszystkich. Prawa niewierzącej mniejszości powinny być łączone z obowiązkiem respektowania praw większości ludzi wierzących. Nie wolno ranić uczuć osób, dla których krzyż jest symbolem największych wartości. Trzeba uszanować ich prawo do publicznego wyrażania swych przekonań religijnych”.

Z podziwem i wdzięcznością wspominamy osoby, które w naszej historii broniły Krzyża, płacąc niekiedy wielką cenę. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj żyją tajemnicą Krzyża i bronią Jego obecności w przestrzeni publicznej. Tym bardziej z bólem patrzymy na przejawy obecnej walki z Krzyżem w naszej Ojczyźnie. Z niepokojem przyjęliśmy informacje o wydarzeniach, które dokonały się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw przeciwko praktykom zdejmowania Krzyża z tych miejsc, w których był obecny. Wyrażamy nadzieję, że ten Krzyż wróci na swoje miejsce i będzie pomagał w umacnianiu postawy służby osób zatroskanych o dobro wspólne i porządek społeczny. Za tę pracę dziękujemy. Doświadczaliśmy wspólnej troski o dobro ludzi i porządek publiczny. Jesteśmy wdzięczni za zabezpieczanie osobowe ważnych wydarzeń i uroczystości religijnych, w tym także pielgrzymki na Jasną Górę oraz do Niepokalanowa.

Niech Chrystus Ukrzyżowany obdarza nas wszystkich łaską wiary i wdzięczności za Jego miłość oraz mocą w ofiarnej służbie dla dobra drugiego człowieka i Ojczyzny.

ks. bp Henryk Tomasik
ordynariusz radomski
ks. bp Adam Odzimek
biskup pomocniczy

* * *

Szef radomskich policjantów – komendant Karol Szwalbe rozpoczął swoje urzędowanie od pozbycia się krzyży z kilku pomieszczeń w radomskiej komendzie. Najpierw zdjął krzyż w swoim gabinecie, później to samo kazał zrobić swojej podwładnej w sekretariacie. W końcu przyszedł czas na świetlicę i inne komisariaty.

Krzyże i wizerunek patrona policjantów św. Michała Archanioła trafiły więc do szafy, a sekretarkę – która odmówiła wykonania polecenia – przeniesiono na inne stanowisko. Na praktyki inspektora w anonimowym liście do komendanta mazowieckiej policji oraz księdza biskupa Tomasika poskarżyli się funkcjonariusze.

diecezja radomska/RIRM/NDz

 

drukuj