Rada Warszawy będzie uchwalała zgodnie z orzeczeniami TK – nawet niepublikowanymi

Rada Warszawy zdecydowała, że przy podejmowaniu uchwał będzie się stosować do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – także tych, które nie będą publikowane. Decyzja zapadła dzięki głosom radnych Platformy Obywatelskiej przy sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwości.

Stanowisko w tej sprawie  zaproponowała przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska z PO. Podkreślono w nim, że zgodnie z Konstytucją orzeczenia TK „mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”.

Radni zwrócili się też do prezydent Warszawy, aby w działalności Urzędu Miasta i innych miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniane były wszystkie orzeczenia TK. Również te niepublikowane.

W ocenie szefa radnych PiS Cezarego Jurkiewicza stanowisko Rady Warszawy jest „realizacją polecenia politycznego”.  Rada wychodzi poza swoje kompetencje – dodaje.

– Jest taka hucpa polityczna – wydarzenie po to, żeby robić szum wokół sprawy. Wczoraj był przez nas podnoszony szereg spraw. Główną sprawą była kwestia wyjaśnienia transparentności i rzetelności procesów reprywatyzacji w Warszawie. Myślę, że dla przykrycia tego wszystkiego, o co występowaliśmy, przy opracowanym wspólnie stanowisku przez nas – przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czy też całości opozycji wobec Platformy, to się spotkało z takim sprzeciwem. Chcąc przykryć ten problem rzucono temat kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy przekonani,  że jest to tylko i wyłącznie wydarzenie, który ma zatrzeć ten problem, który jest związany z reprywatyzacją w Warszawie. I chciałbym, żeby to bardzo mocno zaistniało w przestrzeni. Jesteśmy zniesmaczeni całą sytuacją, dlatego, że to nie jest kompetencja Rady Warszawy, absolutnie – komentuje Cezary Jurkiewicz.

9 marca Trybunał Konstytucyjny uznał, że grudniowa nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS narusza Konstytucję.  Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany.

Mimo to TK wydaje kolejne wyroki, choć przedstawiciele władz mówią, że TK powinien orzekać zgodnie z grudniową nowelą. Nad merytorycznymi propozycjami rozwiązania sporu wokół TK pracuje zespół ekspertów powołany przez marszałka Sejmu.

RIRM

 

drukuj