PŻM odnotowała zyski za 2017 rok

Polska Żegluga Morska odnotowała ponad 100 milionów zysku. To pierwszy dodatni wynik przedsiębiorstwa od pięciu lat.

Polska Żegluga Morska to jeden z największych armatorów w Europie. Spółka w całości należy do Skarbu Państwa. Dysponuje 55 statkami, w tym czterema promami. Do Grupy Kapitałowej Polska Żegluga Morska należy dwanaście spółek: osiem krajowych oraz cztery zagraniczne.

W lutym 2017 roku z powodu trudnej sytuacji armatora wprowadzono zarząd komisaryczny. Przeprowadzona kontrola pokazała ogromne nieprawidłowości za czasów rządów PO-PSL. Setki tysięcy dolarów roztrwoniono na brylanty, cygara i bieliznę. Z kont zniknęło 300 mln euro. Sprawa trafiła do prokuratury. Dzięki zarządowi komisarycznemu spółkę udało się wyprowadzić na prostą.

Zysk grupy kapitałowej za ubiegły rok – jak poinformował zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej Paweł Brzezicki – wyniósł 117 ml zł.

– Pierwszy dodatni wynik po pięciu latach. W związku z tym zdolność inwestycyjna (…) grupy kapitałowej rośnie. Rośnie zaufanie instytucji finansujących – wskazał Paweł Brzezicki.

Tak dobry wynik to zasługa redukcji kosztów, wprowadzenia zmian w zarządzaniu posiadanym majątkiem oraz lepsze zarządzanie tonażem.

Spółka będzie dalej się rozwijać. Jeszcze w tym roku do Polskiej Żeglugi Morskiej trafią cztery statki zamówione w chińskich spółkach. PŻM ma także w planach budowę czterech nowych promów w ciągu najbliższych 8-10 lat. Nowe jednostki mają zbudować polskie stocznie.

TV Trwam News/RIRM

drukuj