Projekty podwyżek dla funkcjonariuszy BOR trafiły do konsultacji społecznych

Do konsultacji społecznych trafiły projekty rozporządzeń MSWiA dotyczące podwyżek dla funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji.

Znalazły się w nich ustalenia z rozmów ze związkami. Chodzi o podwyżki wynagrodzeń wynikające z przyjętej w ubiegłym roku ustawy modernizacyjnej.

I tak miesięczne uposażenie wszystkich funkcjonariuszy policji wzrośnie o 218 zł. Policjanci, którzy mają najniższe pobory otrzymają dodatkowo ok. 50 zł.

Andrzej Szary, przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ policjantów województwa wielkopolskiego przyznaje, że udało się znaleźć rozwiązanie korzystne.

– Możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy takie rozwiązanie, jakie sobie zakładaliśmy, tzn. takie rozwiązanie, które daje najwięcej pieniędzy dla najniżej uposażonych policjantów. Jak widać w tej chwili, uposażenie policjanta jest już niekonkurencyjne […], cały czas musimy walczyć, żeby status materialny szeregowych policjantów był coraz lepszy, ale i takie rozwiązanie jest korzystne, tym bardziej, że w 2019 roku będą kolejne podwyżki. Chcielibyśmy, żeby zostały one przesunięte na rok 2018 – podkreśla Andrzej Szary.

Uchwalona przez Sejm ustawa ustanawiająca program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, zakłada, że do BOR, SG, SP i Policji trafi 9,1 mld zł.

Program obejmuje nie tylko podwyżki, ale także inwestycje budowlane, zakup samochodów, sprzętu informatycznego i łączności oraz uzbrojenia

Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają do 6 lutego 2017 r.

RIRM

drukuj