Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego. Jej głównym celem są zmiany w sposobie wybierania europosłów. Sposób liczenia głosów i przydzielania mandatów ma być prostszy i zapewnić właściwą reprezentacje wszystkim regionom.

Kandydaci do Europarlamentu są obecnie wybierani w bardzo skomplikowany sposób. System był wielokrotnie krytykowany. Jego złożoność może doprowadzić do sytuacji, w której wyborcy z danego okręgu mogą nie mieć żadnego reprezentanta. W obecnym systemie wyborca nie ma pewności, czy jego głos da mandat kandydatowi z regionu, czy wesprze kogoś innego w odległym okręgu.

Prawo i Sprawiedliwość chce, by do każdego okręgu wyborczego przypisana była konkretna liczba mandatów nie mniejsza niż trzy. Dzięki temu wyborca, idąc na wybory, będzie wiedział ilu europosłów zostanie wybranych w jego regionie. Projekt nowelizacji zakłada ponadto, że liczba kandydatów na listach poszczególnych komitetów wyborczych będzie uzależniona od liczby mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym. Ma to zapewnić sprawiedliwe szanse dla wszystkich.

Według autorów projektu zmiana może zapewnić w europarlamencie lepszą reprezentację obszarów słabo zaludnionych, np. na ścianie wschodniej. Kolejne Eurowybory odbędą się w maju przyszłego roku.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj