Projekt dot. abonamentu radiowo-telewizyjnego znów pominięty

Senackie komisje po raz kolejny odroczyły prace nad projektem zmian w ustawie o opłatach abonamentowych. Projekt zakłada umorzenie zaległości w opłatach osób uprawnionych do zwolnienia. Stanowisko w tej sprawie ma wypracować zespół roboczy.

Propozycje po raz pierwszy przedstawiono na wspólnym posiedzeniu komisji ustawodawczej oraz kultury i środków przekazu, 31 lipca 2013 r. Powołano wówczas czteroosobowy zespół roboczy (z senatorami PiS i PO w składzie), który miał przygotować wspólne stanowisko.

Senator Grzegorz Bierecki, współautor projektu i członek zespołu roboczego podkreśla, że senatorowie partii rządzącej skutecznie sabotują abonamentowy projekt.

– Nie zaprezentowano żadnych uwag do przedstawionego przez nas poprawionego projektu, natomiast jest takie przesuwanie w czasie. O co tu chodzi? Chodzi o to, by przetoczył się ten cały proces ściągania zaległości abonamentowych, żeby te grube setki milionów, być może miliardy złotych, trafiły do radiokomitetów i służyły na finansowanie propagandy rządowej – mówi Grzegorz Bierecki.

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu będą, m.in. osoby powyżej 75. roku życia, inwalidzi, niezdolni do pracy, bezrobotni a także emeryci o niskich świadczeniach.

RIRM

drukuj