Program Rodzina 500 plus funkcjonuje już od dwóch lat

Dokładnie w niedzielę 1 kwietnia minęły dwa lata funkcjonowania programu Rodzina 500 plus w Polsce. To sztandarowy program, z którym Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów w 2015 roku. Obecnie korzysta z niego ponad 2 mln 400 tys. rodzin i ponad 3 mln 600 tys. dzieci, co przedkłada się na 53 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Największy udział stanowią rodziny z dwójką dzieci. Ponad 60 proc. środków trafia na wieś.

Podsumowując program, Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że świadczenie niweluje nierówności dochodowe w różnych regionach Polski.

Dr hab. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że program Rodzina 500 plus sukcesywnie ogranicza zjawisko ubóstwa. W największym stopniu spadło ono w rodzinach z trójką dzieci.

O aż 51 proc. spadło tam ubóstwo. Może to oznaczać, że te akurat rodziny były w mniejszym stopniu obejmowane rozmaitymi programami. Na drugim miejscu były rodziny z dwójką dzieci, gdzie ubóstwo skrajne spadło o 30 procent. To również jest bardzo duży spadek. Rodziny z dwójką dzieci, a przecież dwójka pociech to nie jest wielodzietność, więc w tym miejscu twierdzenie, że to jest program przede wszystkim, który daje korzyści rodzinom wielodzietnym, nie są do końca właściwe – podkreślał ekspert.

Jak wskazywała Grażyna Marciniak, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, widoczny jest także większy od zakładanego wzrost urodzeń, co jest istotne dla sytuacji demograficznej Polski.

Od dwóch lat rodzi się więcej dzieci. W 2016 roku liczba urodzeń wyniosła 382 tysiące i była większa o 13 tysięcy w stosunku do roku 2015. W 2017 roku urodziło się 402 tysiące dzieci, to jest o kolejne 20 tysięcy więcej – akcentowała wiceprezes GUS.

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Świadczenia są przyznawane od 1 kwietnia 2016 r

RIRM/TV Trwam News

drukuj