fot. Katarzyna Cegielska

Prof. S. Wojciechowski: Wzrasta poziom zagrożenia terroryzmem w Polsce

„Z punktu widzenia Państwa Islamskiego i jego nowej strategii Polska jawi się jako interesujący cel ataku” – podkreślił prof. Sebastian Wojciechowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza podczas pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu: „Problemy współczesnej polityki: Konflikty zbrojne i terroryzm” organizowanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

Prof. Sebastian Wojciechowski, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, w trakcie swojego wystąpienia mówił o istocie, przyczynach i zakresie zagrożenia terroryzmem na początku XXI wieku.

Przypomniał słowa Jana Pawła II: „Terroryzm bazuje na pogardzie dla ludzkiego życia. Stanowi przestępstwo przeciwko ludzkości”. Jak zauważył, poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi w Polsce w roku 2016 będzie zapewne wyższy niż do rej pory.

W roku 2016 w Polsce będzie miało miejsce kilka prestiżowych spotkań. Mam na myśli chociażby Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO. Z punktu widzenia Państwa Islamskiego i z punktu widzenia jego nowej strategii Polska jawi się jako interesujący cel ataku. (…) W ciągu ostatnich kilku miesięcy przywódcy Państwa Islamskiego – wymieniając potencjalne cele ataku – kilkukrotnie wymienili także Polskę – akcentował prof. Sebastian Wojciechowski.

Prelegent, stosując literacką metaforę, porównał terroryzm do hydry o wielu głowach.

Jeżeli pokonamy jedną organizację terrorystyczną, to nie powinniśmy jeszcze świętować sukcesu, albowiem jej miejsce bardzo szybko zajmują inne organizacje terrorystyczne. Co gorsza, jeszcze bardziej niebezpieczne i jeszcze bardziej destrukcyjne. Przykładem niech będzie kazus tzw. Państwa Islamskiego. Terroryzm to nie tylko zagrożenie, które ciągle występuje, ale to zagrożenie, które niestety ciągle ewoluuje – wskazywał wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Jak zauważył, nie należy utożsamiać terroryzmu wyłącznie z fundamentalizmem islamskim. Jako przykład podał fakt, że w ostatnich latach zamachy o podłożu islamistycznym stanowiły na terenie Unii Europejskiej zaledwie kilka procent ogółu ataków.

Podkreślił, że przygotowanie zamachu terrorystycznego jest relatywnie proste i niezbyt kosztowne.

– Świadczy o tym chociażby przykład ataków, które miały miejsce w Londynie w 2005 roku. Przypomnę, zginęło ponad 50 osób, straty oszacowano na ponad 2 mld dolarów. Jakie wydatki musieli ponieść terroryści, żeby zorganizować tak krwawe zamachy? Okazało się, że te wydatki nie przekroczyły 2 tys. dolarów – mówił prof. Sebastian Wojciechowski.

Zauważył, że istnieje bardzo silna korelacja między problemem migracji i uchodźstwa, a zjawiskiem terroryzmu.

Jest to tzw. korelacja dwustronna. Z jednej strony, jeżeli na danym obszarze dojdzie do wzrostu zagrożenia atakami terrorystycznymi albo dojdzie do kolejnych ataków, to wtedy problem imigracji i uchodźstwa może się na tym obszarze nasilić. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że wśród imigrantów czy uchodźców mogą być terroryści i niestety tego typu przypadki coraz częściej są odnotowywane – wskazywał prelegent.

Jak dodał, walka z terroryzmem jest niezwykle kosztowna. Od 11 września 2001 roku Stany Zjednoczony wydały na wojnę z terroryzmem ponad bilion dolarów.

– Pomimo zaangażowania tak wielkich środków, różnych instytucji i różnych służb, niestety, ale na ogół wojnę z terroryzmem przegrywamy. Świadczy o tym choćby fakt, że osiem z dziesięciu przeprowadzonych zamachów terrorystycznych kończy się sukcesem terrorystów – akcentował wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Całość piątkowej prelekcji prof. Sebastiana Wojciechowskiego, kierownika Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, wygłoszonej podczas Międzynarodowego Kongresu: „Problemy współczesnej polityki: konflikty zbrojne i terroryzm” można obejrzeć [tutaj].

„O konfliktach zbrojnych i terroryzmie na konferencji w WSKSiM” – relacja z pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu: „Problemy współczesnej polityki: konflikty zbrojne i terroryzm” [ZOBACZ]

RIRM

drukuj