Prof. Ryba: Historii trzeba uczyć mądrze

Trzeba uczyć historii mądrze, czyli ze zrozumieniem przyczyn zjawisk – mówił prof. Mieczysław Ryba podczas trwającej w czwartek w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruń debaty pt. ,,Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej”.

Podczas spotkania, które odbyło się w auli toruńskiej uczelni, prelegenci debatowali na temat nauczania historii i wiedzy o kulturze.

Profesor Mieczysław Ryba, wykładowca KUL i WSKSiM, stwierdził, że nauczanie historii powinno zawierać element oceny.

– Mamy pewną przeszłość i da się to ocenić od strony moralnej i od strony poznawczej – jaki świat za tym szedł, jaka wizja świata i jakie działanie. I dopiero ta ocena i rozumienie tych relacji, jakie łączą się między zdarzeniami, między faktami – to jest uczenie mądrościowe. Ono nie jest nudne samo w sobie. Po drugie, daje głębsze rozumienie świata, a nawet pozwala lepiej się namyśleć nad tym, jakie decyzje podejmować tu i teraz –  przekonywał historyk.

Debatę zorganizowały: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz WSKSiM w Toruniu. Patronat nad debatą objęło m.in. Radio Maryja.

RIRM

drukuj