Prof. Kieżun z doktoratem honoris causa UJ

Prof. Witold Kieżun decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie uhonorowany tytułem doktora honoris causa.

Wśród powodów przyznania wyróżnienia wybitnemu Polakowi znalazła się m.in. propagowanie dobrego imienia Polski i polskiej nauki w świecie oraz postawę patriotyczną, której dowiódł jako uczestnik Powstania Warszawskiego.

Poniżej pełna treść uchwały Senatu UJ:

Uchwała nr 44/II/2014

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Witoldowi Kieżunowi

Na podstawie § 9 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat UJ uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ z dnia 5 lutego 2014 roku i po wysłuchaniu recenzji przygotowanych przez prof. dr. hab. Bogdana Nogalskiego z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, popartych uchwałami Senatów wymienionych Uczelni, postanowił przyznać Panu Profesorowi Witoldowi Kieżunowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności za:

– wybitny w skali międzynarodowej dorobek naukowy w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu, a w szczególności, za twórczą kontynuację polskiej myśli prakseologicznej,

– międzynarodowe dokonania w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania administracji oraz zarządzania publicznego, w tym za osiągnięcia jako eksperta ONZ w krajach afrykańskich,

– wychowanie wielu pokoleń uczonych, którzy dziś pełnią ważne funkcje w nauce i gospodarce,

– propagowanie dobrego imienia Polski i polskiej nauki w świecie,

– postawę patriotyczną, której dowiódł jako uczestnik Powstania Warszawskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wPolityce.pl

drukuj