Prof. K. Pawłowicz: Konwencja antyprzemocowa budzi protesty rodziców

Ta konwencja staje się absolutnym dysonansem i budzi absolutny opór i protesty rodziców, którym obecny rząd pozwala na obronę swoich dzieci w szkołach – powiedziała prof. Krystyna Pawłowicz. Posłanka PiS w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja odniosła się do sejmowej dyskusji nad konwencją antyprzemocową, której wprowadzenie poparł poprzedni rząd. 

Prof. Krystyna Pawłowicz poinformowała, że istotne elementy konwencji antyprzemocowej zawarte zostały w uchwalonej przez rząd PO-PSL podstawie programowej dla szkół, czemu stanowczo sprzeciwiają się organizacje reprezentujące rodziców uczniów.

– Do mnie np. zwróciła się inicjatywa rodzicielska Stop Seksualizacji Naszych Dzieci oraz Stop Deprawacji w Edukacji, które to organizacje protestują przeciwko nowej podstawie programowej, która została wprowadzona pierwotnie w 2015 roku, czyli jeszcze przed wyborami, bardzo szybko i ona znalazła się ponownie w obecnej, dyskutowanej podstawie programowej, która wprost wymaga wprowadzenia różnego rodzaju równościowych, deprawacyjnych zajęć – wskazywała prof. Krystyna Pawłowicz.

Godząc się na konwencję antyprzemocową, rząd PO-PSL zobowiązał się do wdrażania w polski system prawny oraz edukacyjny systemów genderowych – zwróciła uwagę posłanka PiS.

– Wszystko to właśnie […] jest skutkiem podpisania ratyfikacji tzw. konwencji antyprzemocowej, na mocy, której rząd polski zobowiązał się do propagowania i wdrażania do polskiego systemu prawnego i całego systemu edukacji – od żłobków po uniwersytety – systemu tzw. równościowego, genderowego. Ta konwencja posługuje się właściwie takim absolutnie niejasnym sformułowaniem, mówiącym że rząd polski ma usuwać stereotypowe myślenie o rodzinie, o kobiecie, a wprowadzać niestereotypowe zachowania o modele rodzinnej relacji między ludźmi – akcentowała prof. Pawłowicz.  

Konstytucjonalistka podkreśliła, że w konwencji stosuje się pojęcie tzw. płci społecznej, co sprzeczne jest z zapisami zawartymi w Konstytucji naszego kraju.

– Ta konwencja posługuje się również tzw. społecznym pojęciem płci tzn. że naszą płeć określamy sobie sami zależnie od naszego nastawienia wewnętrznego. Możemy być kobietą, mężczyzną itd. Podobno już ustalono 57 rodzajów takich odczuć, co oczywiście całkowicie zaburza relację między ludźmi. Jest to sprzeczne z polską Konstytucją, która właśnie przeciwnie, w samej preambule, bardzo wyraźnie mówi, że Rzeczpospolita ma kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu. Co więcej, mówi w dalszych przepisach, że Rzeczpospolita Polska ma obowiązek strzec dziedzictwa narodowego. Poza tym jest art. 18, dotyczący małżeństwa, definiujący nam, że małżeństwem jest związek kobiety z mężczyzną, stworzony dla rodzenia dzieci – wyjaśniła prof. Krystyna Pawłowicz.

Konwencja antyprzemocowa, jako przyczynę przemocy w rodzinie wskazuje na chrześcijański system wartości – zaznaczyła prof. Krystyna Pawłowicz.

– Mamy odrzucić wszystkie stereotypy. [Według tej konwencji] przyczyną przemocy w rodzinie nie jest bieda, alkoholizm, narkomania czy inne patologie społeczne, tylko jest właśnie Kościół Katolicki, chrześcijański system wartości, które właśnie takie tradycyjne, stereotypowe wartości i role ustanawia – wskazywała prof. Krystyna Pawłowicz.

Posłanka PiS zwróciła uwagę na fakt, że urzędnicy jeszcze przed zmianą rządu rozdysponowali środki finansowe dla organizacji, które miały zająć się wdrożeniem rozwiązań konwencji do systemu prawnego i edukacyjnego.

– Dowiedziałam się od pani minister Rafalskiej, że również przed objęciem przez nią funkcji rozdysponowywano środki dla organizacji, które miały zająć się wdrażaniem [Konwencji] do systemu edukacji, do systemu prawnego i systemu edukacji […] i nie – jak zwykle – na rok, ale na dwa, trzy lata. Pani minister była tym oburzona i oczywiście podejmie kroki. […] Ci różni urzędnicy samowolnie, bez wiedzy […] wprowadzają te rozwiązania genderowe, realizują to w tajemnicy przed ministrem, rozdzielają środki – powiedziała prof. Pawłowicz.   

Konstytucjonalista zaapelowała również o zgłaszanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacji na temat szkół, w których prowadzi się zajęcia dotyczące wdrażania rozwiązań zawartych w konwencji antyprzemocowej.

– Pani minister Rafalska, jak również pani minister Zalewska wyraźnie powiedziały, że one absolutnie proszą o przykłady. Jeśli ktoś nas tutaj słucha, to niech czuje się upoważniony, aby przekazywać informacje tego rodzaju zarówno do pani minister Rafalskiej i do pani minister Zalewskiej, w których szkołach (ale konkretnie) prowadzone są właśnie tego typu zajęcia – podkreśliła prof. Krystyna Pawłowicz.

Całość audycji „Aktualności dnia” z udziałem prof. Krystyny Pawłowicz dostępna jest [tutaj]

RIRM

drukuj