fot. PAP/Rafał Guz

Prof. J. Szyszko: Polski ekosystem to unikat w naszej strefie geograficznej

Polska posiada pełną gamę rodzimych gatunków zwierząt, roślin i grzybów – to unikat w naszej strefie geograficznej – podkreśla minister środowiska, prof. Jan Szyszko.

O wyjątkowości naszego ekosystemu minister mówił podczas specjalnej konferencji prasowej.

Jako jeden z najistotniejszych elementów przyrodniczego dziedzictwa narodowego, minister wskazał Puszczę Białowieską. To właśnie tam, stosowane są wszelkie światowe i europejskie normy ochrony gatunków roślin i zwierząt, całej bioróżnorodności  – podkreślił prof. Jan Szyszko.

Jednak wobec narastających ataków na sposób gospodarowania zasobami przyrodniczymi przez Polskę, resort środowiska proponuje nowatorskie rozwiązania. Dotyczą one Puszczy Białowieskiej – mówił minister prof. Jan Szyszko.

Polska stworzyła pewien program, a mianowicie Puszcza Białowieska została przez ostatni rok poddana pełnej inwentaryzacji przyrodniczo-kulturowej. Również Polska zaproponowała – ponieważ jest pewien spór – że zostawimy 1/3 części Puszczy, tych lasów gospodarczych, całkowicie poza wszelką ingerencją. Natomiast 2/3 tej Puszczy zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z obowiązującymi zasadami zadań ochronnych, związanych z Naturą 2000, będzie poddane naprawie – powiedział prof. Jan Szyszko.

Innym elementem promocji Polski jako kraju przyjaznego przyrodzie jest propozycja przekazania państwom UE żubrów z Puszczy Białowieskiej i pomoc w stworzeniu im warunków potrzebnych do życia.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj