fot. flickr.com

„Procesja ze Świętymi” w Szczecinie

31 października ulicami Szczecina przejdzie mistyczna ,,Procesja ze Świętymi”. Uczestnicy  poniosą ok. 100 relikwii świętych patronów, świece oraz 30 kadzielnic, śpiewając jednocześnie Litanię do Wszystkich Świętych.

Powodem zorganizowania procesji, jest zaobserwowanie postępującej sekularyzacji Dnia Wszystkich Świętych. Jak mówi Prezes Fundacji Małych Stópek, ks. Tomasz Kancelarczyk moda ta, jest obrazoburcza wobec naszego przywiązania do czci świętych oraz pamięci o zmarłych.

– To co się dzieje wokół nas rodzi potrzebę ukazania tego, co w naszej wierze jest piękne i zachwycające – wyjaśnia ks. Tomasz Kancelarczyk.

Jak mówi kapłan, pochód jest skonfrontowany z upamiętnieniem reformacji, podczas której odrzucono kult świętych. 31 października to także dzień współcześnie degradowany przez zachodnie Halloween.

Procesja ukaże głębię oraz mistykę kultu, związaną z wyjątkowym dla katolików dniem. W Kościele Katolickim zaplecze duchowe jest swego rodzaju ojcem inicjatyw. W dzisiejszym świecie, z jednej strony tak bardzo odduchowionym, a z drugiej naszpikowanym magią i zabobonami, potrzeba autentycznej mistyki, wypływającej  z życia Kościoła – akcentuje duchowny.

W uroczystym pochodzie poniesione zostaną relikwie świętych, wyeksponowane nad głowami uczestników.

– Istnieje realna potrzeba organizowania takich procesji, właśnie w Wigilie Wszystkich Świętych. Po to, żeby uwydatnić światło, które jest skontrastowane z ciemnością. Dlatego oprócz relikwii naszych patronów, będziemy nieść świece. Na znak naszej modlitwy wznoszonej do Boga, poniesiemy także kilkadziesiąt kadzielnic – dodaje ks. Kancelarczyk.

Jak twierdzi kapłan, mistyczna procesja będzie swego rodzaju egzorcyzmem, w trakcie którego uczestnicy wezwą pomocy Wszystkich Świętych i poproszą o wstawiennictwo w sprawach, które dotykają ich życia.

– Wszędzie tam gdzie jest znak i modlitwa zanoszona w wierze, możemy mówić o egzorcyzmie. Dlatego to co się wydarzy, będzie oczywiście modlitwą za to miasto i ich mieszkańców, ale także pewną formą egzorcyzmu nad tymi wszystkimi grzesznymi sprawami, w które jako ludzie słabi jesteśmy uwikłani – podkreśla ks. Tomasz Kancelarczyk.

„Procesja ze Świętymi” wyruszy o godz. 19:00 spod pomnika św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach i zakończy się w szczecińskiej katedrze, gdzie celebrowana będzie Msza św. Podczas Eucharystii wierni pomodlą się o wstawiennictwo Wszystkich Świętych.

Więcej o inicjatywie procesji z relikwiami świętych w Szczecinie można posłuchać [tutaj].

Anna Pleskot/RIRM

drukuj