Proces odwoławczy Nergala

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ciąg dalszy rozprawy w procesie odwoławczym przeciwko Adamowi D. ps. Nergal  oskarżonemu o obrazę uczuć religijnych.

Zadeklarowany satanista na koncercie w 2007 roku podarł Biblię nazywając ją ”księgą kłamstw”, a Kościół katolicki „największą zbrodnicza sektą”.

W 2011 r. Sąd Rejonowy w Gdyni uniewinnił Darskiego, uznając że działał on „bez zamiaru bezpośredniego”. Rozpatrując apelację, Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że Sąd Najwyższy musi dokonać wykładni prawa w drodze uchwały.

Sąd Najwyższy uznał, że przestępstwo obrazy uczuć religijnych popełnia nie tylko ten, kto chce go dokonać, ale także ten, kto ma świadomość, że może do niego dojść.

Senator Stanisław Kogut liczy na sprawiedliwy wyrok gdańskiego sadu.

Spodziewam się, że wyrok będzie skazujący choćby na karę grzywny; tak jak pani  Doda została skazana na kwotę 5 tyś. zł. Oczekuję też, że będzie wyrok skazujący, potępiający działania pana Nergala. Sąd musi pamiętać także, że nie mogą być naruszane święte prawa chrześcijan – powiedział senator Stanisław Kogut.

Przykładów ataków na Kościół katolicki obecnie nie brakuje. Senator wymienia m.in. ostatni akt profanacji Jasnogórskiej Ikony Matki Bożej, usuwanie Krzyża z przestrzeni publicznej i rugowanie lekcji religii.

Mec. Kazimierz Smoliński stwierdził, że ten proces jest dobrym przyczynkiem do dyskusji, czy państwo polskie w sposób właściwy chroni uczucia religijne osób wierzących. Ten przepis przez wiele lat był martwy.

Jako wierzący domagamy się przestrzegania istniejącego przepisu karnego art. 196 kodeksu karnego. Jeżeli on istnieje to powinien być szanowany. A nie jak do tej pory zostanie przepisem martwym – wyłącznie na usilne wnioski osób pokrzywdzonych były wszczynane postępowania i bardzo często umarzane. Jestem przekonany, że w tej chwili to się trochę zmieni, ale powinna się zmienić również postawa Katolików. Katolicy powinni domagać się ścigania takich przestępstw – powiedział mec. Kazimierz Smoliński.

 

Wypowiedź senatora Stanisława Koguta


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj