fot. flickr.com

Prezydium KRASP opublikowało stanowisko apelujące o powściągliwość w debacie publicznej o LGBT

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich opublikowało stanowisko apelujące o powściągliwość w debacie publicznej o LGBT. Według części polityków, to próba wprowadzenia na uczelniach cenzury.

Prezydium zwraca uwagę, że wolność słowa jest podstawową wartością, która powinna przyświecać każdej instytucji akademickiej. Prezydium przypomina: uczelnia jest też miejscem kształcenia, w którym naczelną wartością jest poszanowanie godności i szacunek dla człowieka, niezależnie od jego przynależności etnicznej, wyznania, narodowości czy orientacji seksualnej.

Rektorzy napisali też o potrzebie karania dyscyplinarnego na uczelniach za złamanie reguł debaty. Jak podkreślają autorzy apelu, w środowisku akademickim powinno się szanować wiedzę i odwoływać się do niej przy formułowaniu własnego stanowiska.

Senator PiS Jan Maria Jackowski nie ma wątpliwości, że jest to próba ograniczania wolności.

– Dla mnie – jako człowieka, który jeszcze pamięta czasy PRL-u – jest to wprowadzenie czy próba zadekretowania ideologicznej cenzury, która ogranicza wolną debatę naukową na temat ważnych problemów społecznych. Moim zdaniem, minister powinien rozważyć nowelizację ustawy Konstytucja dla nauki, zwłaszcza art. 301 ust. 2, na podstawie którego rektorzy mogą w sposób arbitralny wykluczać z możliwości prac naukowych i nauczania studentów naukowców – mówił Jan Maria Jackowski.

Apel Prezydium należy odczytywać w kontekście głośnej sprawy zawieszenia wykładowcy UMK prof. Aleksandra Nalaskowskiego. Został on zawieszony przez rektora po krytycznym wobec ideologii LGBT felietonie w jednym z tygodników. Ostatecznie, po naciskach wielu środowisk, profesora przywrócono.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj