Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie

„Nie można zgodzić się na dokonaną tuż przed wyborami zmianę prawną, która miała na celu jednostronne upolitycznienie Trybunału. Instytucja ta powinna być pluralistyczna. Politycy powinni tę zasadę bezwzględnie szanować. Tego oczekują od nich obywatele.” – powiedział w orędziu prezydent RP Andrzej Duda.

***

Szanowni Państwo!

W ostatnich miesiącach wokół wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego narosło wiele wątpliwości. Wywołały one niepotrzebne spory i emocje. Polacy oczekują od polityków pracy na rzecz dobra wspólnego i rozwoju państwa. Nie zaś kłótni i awantur.

29 maja br., gdy w Pałacu Wilanowskim w Warszawie odbierałem zaświadczenie o wyborze na urząd prezydenta RP, apelowałem, by ważne dla ustroju Polski decyzje nie były podejmowane w okresie zmiany władz państwowych, ponieważ mogą rodzić w przyszłości wiele problemów.  Niestety, Sejm poprzedniej kadencji nie przychylił się do mojej prośby i dokonał wadliwego prawnie wyboru osób kandydatów na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego naruszając tym samym również dobry obyczaj polityczny.

Nie można zgodzić się na dokonaną tuż przed wyborami zmianę prawną, która miała na celu jednostronne upolitycznienie Trybunału.

Instytucja ta powinna być pluralistyczna. Politycy powinni tę zasadę bezwzględnie szanować. Tego oczekują od nich obywatele. Aby zakończyć niepotrzebne waśnie podważające autorytet najważniejszych instytucji Państwa Polskiego stojąc na straży Konstytucji i ciągłości władzy państwowej postanowiłem odebrać przysięgę od sędziów wybranych wczoraj. Kierowałem się przy tym wolą nowo wybranego Sejmu w którym Polacy pokładają tak ogromną nadzieję na naprawę Rzeczypospolitej.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że przychylam się do opinii obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego o potrzebie debaty nad zmianami procedury wyboru sędziów. Dlatego w ramach Narodowej Rady Rozwoju zamierzam powołać zespół, którego celem będzie wypracowanie zasad wyboru sędziów oraz funkcjonowania Trybunału tak, by w przyszłości nie pojawiły się żadne wątpliwości, co do jego bezstronności. Chciałbym do tego dialogu zaprosić wszystkich przedstawicieli partii politycznych, byłych sędziów Trybunału, ekspertów od prawa konstytucyjnego i inne zainteresowane podmioty. Liczę na to, że dzięki tej inicjatywie, uda nam się wspólnie zapobiegać podobnym sporom w przyszłości.

Szanowni Państwo, to decyzje narodu i jego przedstawicieli powinny być w pierwszej kolejności podstawą inicjatyw gospodarczych. To istota demokracji!

Jestem głęboko przekonany, że dzisiejsza decyzja także zbliża nas do realizacji tego celu. Składając przysięgę prezydencką ślubowałem, że dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli, będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem, że swoje osobiste cele podporządkuje całkowicie służbie społeczeństwu. Dlatego podjąłem tę decyzję w imię dobra wspólnego, w imię budowy sprawiedliwego i uczciwego państwa.

Dziękuję.


 


Pobierz

Pobierz

RIRM

drukuj