fot. fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Prezydent wręczył nominacje dowódcy operacyjnemu i dowódcy WOT

Dowódca operacyjny gen. dyw. Sławomir Wojciechowski i dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) gen. bryg. Wiesław Kukuła odebrali we wtorek nominacje z rak prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W jej trakcie nowy szef Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych otrzymał także awans ze stopnia generała brygady na generała dywizji.

***

Pełny tekst przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy, wygłoszonego podczas mianowania Dowódcy Operacyjnego oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szanowny Panie Ministrze,

Ekscelencje, Księża Biskupi Ordynariusze Polowi Wojska Polskiego,

Szanowni Panowie Przewodniczący Komisji Sejmu i Senatu,

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Panowie Generałowie,

Drodzy Dostojni Zgromadzeni Goście,

ale przede wszystkim Szanowni Panowie Generałowie, którzy przed momentem odebrali nominacje,

 

To ważny dzień – ważny dzień dla Panów Generałów osobiście, ale ważny dzień także dla nas wszystkich, ważny dzień dla Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita ma nowego Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Rzeczpospolita ma Dowódcę nowo utworzonej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej.

 Pan generał Sławomir Wojciechowski ‒ od dziś także generał dywizji ‒ jest niezwykle doświadczonym żołnierzem, praktycznie całe swoje dorosłe życie związał z Wojskiem Polskim. Z Wojskiem Polskim, a więc de facto od młodego żołnierza, poprzez kolejne stopnie, poprzez kolejne etapy wojskowej służby związanej z dowodzeniem, poprzez obecność w ramach polskich kontyngentów poza granicami naszego kraju – w Iraku i w Afganistanie ‒ gdzie Pan Generał również pełnił funkcje dowódcze, poprzez pracę w Ministerstwie Obrony Narodowej, poprzez służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, aż do funkcji zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a dziś do służby jako Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

 Panie Generale, jestem przekonany, że – tak jak Panu przed momentem powiedziałem – nie tylko jest Pan oficerem kompetentnym do tego, aby wykonywać to niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie, ale przede wszystkim, że będzie Pan je jako generał ‒ generał dywizji ‒ wykonywał z pełnym zaangażowaniem. Tego Panu i Rzeczypospolitej z całego serca życzę. Życzę, żeby zawsze miał Pan tę odporność ‒ obok posiadanej wiedzy i doświadczenia ‒ do tego, aby dowodzić jak najlepiej, aby wytrzymać wszystkie sytuacje, które czasem mogą być wielce stresowe, które czasem wymagają wzniesienia się na wyżyny, bo nikt z nas nie może przewidzieć, co będzie jutro, za miesiąc, za rok. Ale zadanie jest wielkie i ważne i jestem przekonany, że Pan Generał wykona je w sposób doskonały.

 Pan generał Wiesław Kukuła objął dowództwo nowo utworzonej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Formacji niezwykle ważnej, bo jej utworzenie oznacza rozwój polskich sił zbrojnych. Jej utworzenie oznacza także pewien kolejny etap w historii polskiego wojska. Ta formacja ma za zadanie zbliżenie społeczeństwa do polskiej armii, zbliżenie społeczeństwa do służby wojskowej dla Rzeczypospolitej. Jestem przekonany, Panie Generale, że będąc jej dowódcą, zrealizuje Pan wszystkie założenia i cele, jakie zostały postawione przed tą formacją. Że będzie Pan umiał ją stworzyć, że będzie Pan umiał ułożyć ją w strukturze polskich wojsk, tak aby realizowała wszystkie swoje zadania, wspierając zarazem wojska operacyjne.

 Pan Generał również ma wielkie doświadczenie wojskowe, również jest związany z polską armią od swojej wczesnej młodości. Był między innymi żołnierzem wojsk specjalnych, który piął się po kolejnych szczeblach hierarchii wojskowej ‒ aż do dowództwa wojsk specjalnych, który służy Rzeczypospolitej od wielu, wielu lat. Który również służył Rzeczypospolitej poza granicami kraju w polskich kontyngentach w Iraku. Panie Generale, nie mam żadnych wątpliwości, że wszystkie swoje umiejętności wojskowe, dowódcze, żołnierskie, ale także w szczególności te zdobyte w czasie Pańskiej służby w wojskach specjalnych, wykorzysta Pan dla jak najlepszego uformowania tych żołnierzy, którzy mają wspierać obronę Rzeczypospolitej w różnych sytuacjach, którzy mają wspierać polskie społeczeństwo, bo zadania Wojsk Obrony Terytorialnej są rozległe.

 To nie tylko zadania te czysto bojowe związane z obroną Rzeczypospolitej, ale to także wspieranie polskiego społeczeństwa w sytuacjach różnego rodzaju niespodziewanych wydarzeń, klęsk żywiołowych – różnych. To mają być ci, którzy służą blisko obywatela, to mają być ci obywatele, którzy służą Rzeczypospolitej w ramach polskiej armii. To ma być właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej: zbliżenie i polskiego wojska do społeczeństwa, i zarazem społeczeństwa do polskiej armii. To ma być wzmocnienie, to ma być sięgnięcie właśnie do tych korzeni, które są w społeczeństwie ‒ woli zdecydowanej obrony ojczyzny, woli służby. To właśnie przede wszystkim młodzi ludzie w ramach obrony terytorialnej mają tę swoją potrzebę i ambicję służenia ojczyźnie jak najlepiej zrealizować. To, aby zostali oni jako żołnierze dobrze uformowani, to, aby byli dobrze dowodzeni, to, aby byli dobrze i adekwatnie wyposażeni, jest także wielkim zadaniem Pana Generała.

 To są te zadania, które stoją przed polską armią ‒ zadania rozległe ‒ związane także z naszą obecnością w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jest sojuszem obronnym. To także i ważne elementy realizacji postanowień warszawskiego szczytu NATO z zeszłego roku. Już dziś mamy na polskiej ziemi, na naszym terenie sojusznicze wojska. Całe społeczeństwo – jestem przekonany – cieszy się z tego, że sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają do naszego kraju, że będą stacjonowali w Żaganiu i w innych miejscach. Że będą wzmacniali potencjał obronny naszego kraju, a zarazem będą wzmacniali potencjał obronny Sojuszu Północnoatlantyckiego – tę wschodnią flankę NATO, jak bardzo często mówimy.

 Ale to także niezwykle ważne zadanie dobrej współpracy z wojskami sojuszniczymi – z wojskami Stanów Zjednoczonych i innymi, które w ramach realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie do nas przyjadą. To cały czas zadanie doskonalenia polskich żołnierzy, polskiej armii – doskonalenia, zarówno jeżeli chodzi o wyszkolenie, doskonalenia, jeżeli chodzi o taktykę działania, doskonalenia, jeżeli chodzi właśnie o współdziałanie z wojskami sojuszniczymi. Ale to także wielkie stojące przed nami zadanie modernizacji polskiej armii ‒ zadanie, które cały czas jest realizowane, wielokrotnie to już mówiłem. Jest realizowane po to, aby polskie społeczeństwo było bezpieczniejsze, po to, aby Polska była bezpieczniejsza, po to, aby nasza armia była silniejsza, ale także po to, żeby polscy żołnierze mogli służyć bezpiecznie i z pełną odpowiedzialnością.

 Panowie Generałowie, to są zadania dziejowe w trudnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Rozwój polskiego wojska i wzmacnianie jego potencjału jest dzisiaj nie tylko potrzebą chwili, ale jest właśnie zadaniem dziejowym. Wierzę w to, że Panowie zrealizują to zadanie jak najlepiej. Wierzę w to, że także i my ‒ jako ci, którzy od strony politycznej odpowiadają dzisiaj za polskie wojsko ‒ zrealizujemy je ku chwale Rzeczypospolitej i ku jej potędze.

 Dziękuję bardzo.

Prezydent.pl/PAP/RIRM

drukuj