fot. prezydent.pl

Prezydent spotkał się ze strażakami zaangażowanymi w walkę z COVID-19

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek ze strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.

To trzecie z cyklu rozmowy z przedstawicielami różnorodnych środowisk, mające na celu omówienie doświadczeń po roku walki z pandemią. Do Pałacu Prezydenckiego przybyli m.in. Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Prezydent podziękował strażakom za ich pracę i zaangażowanie. Powiedział, że chce, aby podczas obrad druhowie podzielili się z nim swoimi doświadczeniami i wiedzą dotyczącą systemu zwalczania epidemii, którą nabyli także od obywateli.

– Dla mnie głównym zyskiem z dzisiejszego spotkania będzie merytoryczna wiedza na temat ewentualnych mankamentów, które dostrzegacie – jakie rozwiązania dobrze funkcjonują i mogą zostać przeniesione jako rozwiązania o stałym charakterze, jakich zmian wymaga system, aby funkcjonował jeszcze lepiej. Niezwykle istotne dla mnie jest jeszcze to, że dzięki swojej służbie jesteście w bieżącym kontakcie z ludźmi, rozmawiacie z nimi, w związku z czym wiecie, jak ludzie oceniają rozwiązania, które są przyjęte, oraz w jaki sposób wygląda walka z pandemią i jakie są w tym zakresie społeczne oczekiwania – zwracał się do strażaków Andrzej Duda.

Prezydent zapewnił też, że służby mundurowe, w tym strażacy, mogą liczyć na jego wsparcie w kontynuowaniu programu modernizacji na lata 2021-2024.

Straż pożarna brała udział m.in. w budowaniu tymczasowych izb przyjęć dla zakażonych. Druhowie pracują też jako ratownicy medyczni oraz transportują pacjentów do punktów szczepień.

RIRM

drukuj