Prezydent: spełniamy obowiązek, dzięki któremu Polska odzyskuje honor

Spełniamy obowiązek, dzięki któremu Polska w dużym stopniu wobec swoich żołnierzy odzyskuje honor – mówił prezydent Andrzej Duda przed Grobem Nieznanego Żołnierza, na filarze którego w poniedziałek odsłonił tablicę upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych”.

Uczestników uroczystości na pl. Piłsudskiego przywitał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Wzięli w niej udział m.in. pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, sekretarz stanu w kancelarii premiera Anna Maria Anders, szef BBN Paweł Soloch, szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Gruzji gen. dywizji Vakhtang Kapanadze.

Prezydent przypomniał słowa jednego z „wyklętych”, Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, który na pierwszą po II wojnie światowej amnestię, ogłoszoną przez władze komunistyczną zareagował słowami: „amnestia to jest dla złodziei, a my jesteśmy polskie wojsko”.

Jestem niezmiernie dumny i szczęśliwy, że w tym tak ważnym dniu, rocznicy wielkiego zwycięstwa polskich żołnierzy i polskiego narodu nad bolszewicką inwazją w 1920 roku, w dniu bitwy warszawskiej, w 96. jej rocznicę, stoję wraz z państwem w miejscu świętym dla wszystkich Polaków, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, na Placu Józefa Piłsudskiego, wielkiego twórcy tamtego oszałamiającego zwycięstwa – powiedział prezydent.

„I w tym dniu spełniamy obowiązek, dzięki któremu Polska w dużym stopniu wobec swoich żołnierzy odzyskuje honor, odsłaniamy tu na Grobie Nieznanego Żołnierza tablicę upamiętniającą uczestników tamtego antykomunistycznego powstania, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych” – dodał Andrzej Duda.

– Dla nich II wojna światowa nie zakończyła okupacji. Dla nich zmieniło się tylko tyle, że zamiast okupantów niemieckich przyszli okupanci sowieccy, przeciwko którym oni postanowili nadal walczyć i czynili to niezłomnie, bardzo często aż do śmierci, aż do 1963 roku, kiedy to w walce zginął ostatni z nich, sierżant Józef Franczak, „Lalek” – powiedział prezydent.

„Upamiętniamy ich dzisiaj niespełna pół roku po słowach, które wygłosiłem tutaj 1 marca, mówiąc, że tutaj powinna znaleźć się, na Grobie Nieznanego Żołnierza, tablica upamiętniająca tamtych bohaterów” – podkreślił Duda.

Prezydent wyraził radość z tego, że odsłonięcie tablicy ma miejsce w święto Wojska Polskiego, bo – jak mówił – Żołnierze Wyklęci byli jego „wielkimi reprezentantami w tamtym czasie” i „wierzyli niezłomnie w to, że polskie wojsko idzie aż do zwycięstwa, a w każdym razie, że zawsze ma obowiązek wiernie stać w obronie ojczyzny, walczyć za jej wolność, walczyć za jej suwerenność”.

Andrzej Duda tablicę odsłonił w towarzystwie ministra obrony narodowej i Marka Franczaka, syna „Żołnierza Wyklętego” Józefa Franczaka, ps. Lalek.


Przemówienie Prezydenta RP podczas odsłonięcia tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych


Minister obrony, witając uczestników uroczystości, mówił, że 15 sierpnia to dzień szczególny dla Wojska Polskiego, w którym przypominamy o wiekopomnych zasługach polskiego żołnierza. Podkreślił, że w 1920 r. często osamotniony, w dramatycznej sytuacji potrafił ze wsparciem całego narodu, dzięki geniuszowi decyzji marszałka Józefa Piłsudskiego, ze wsparciem sojuszników marszałka Maxime’a Weyganda, kapitana Charlesa de Gaulle’a, żołnierzy lotników amerykańskich, na przedpolach Warszawy obronić ojczyznę przed bolszewickim najazdem, obronić Europę, całą cywilizację.

To jego święto. Te wartości, które wówczas przyniosły Polsce, Europie i światu wolność i bezpieczeństwo po dzień dzisiejszy są obecne i pozwalają odbudować silną armię polską – obrońcę niepodległości Państwa Polskiego – mówił, dodając, że za to żołnierzowi polskiemu należy się cześć i chwała.

Na tablicy, którą odsłonięto w poniedziałek, znajdą się następujące hasła:

Rudniki 6 I 1945 (na pamiątkę walki oddziałów Nowogródzkiego Okręgu AK z jednostkami NKWD)

Rowiny 29 I 1945 (upamiętniające bitwę oddziałów Wileńskiego Okręgu AK z pułkami NKWD)

Kuryłówka 7 V 1945 (odnoszące się do zwycięskiego starcia zgrupowania partyzanckiego NZW (NOW) Okręgu Rzeszów z grupą operacyjną NKWD)

Las Stocki 24 V 1945 (na pamiątkę zwycięskiej walki Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ z grupą operacyjną NKWD i UB)

Obława Augustowska 12-21 VII 1945 (czyli operacja oddziałów NKWD i SMIERSZ, w której zginęło co najmniej 592 działaczy podziemia niepodległościowego i która pozostaje największą niewyjaśnioną zbrodnią popełnioną na Polakach po II wojnie światowej)

Miodusy Pokrzywne 18 VIII 1945 (zwycięska bitwa stoczona przez pododdział 5 Brygady Wileńskiej AK z oddziałami NKWD i ludowego Wojska Polskiego)

Zwoleń 15 VI 1946 (nocna bitwa poakowskich oddziałów Związku Zbrojnej Konspiracji z oddziałami Armii Czerwonej, UB i NKWD)

Raczkowszczyzna 12 V 1949 (rozbicie przez NKWD oddziału ppor. Anatola Radziwonika, ps. „Olech”)

Majdan Kozic Górnych 21 X 1963 (śmierć Józefa Franczaka, ps. „Lalek”, w walce z ZOMO).

Grób Nieznanego Żołnierza powstał w 1925 r. Na filarach jego arkad znajduje się obecnie 18 tablic. Upamiętniają one pola bitew z lat 972-1683, 1768-1921 i 1939-45 oraz miejsca martyrologii narodowej.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej „Żołnierzom Wyklętym”, prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

PAP/RIRM

drukuj