Prezydent: sędziowie nie powinni recenzować działalności innych władz

Sędzia nie powinien recenzować działalności innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej, czy politycznej – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników odbywającego się w sobotę w Katowicach Kongresu Prawników Polskich.

Andrzej Duda przypomniał, że z gwarancją niezawisłości sędziowskiej ściśle łączy się nakaz apolityczności. Konstytucja zakazuje sędziom przynależności do partii politycznej oraz prowadzenia działalności publicznej, której nie można pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów – zaznaczył.

„Uważam, że w ślad za doktryną prawa konstytucyjnego zakaz ten należy rozumieć rozszerzająco. Sędzia nie powinien recenzować działalności innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej, czy politycznej” – napisał prezydent.

Gdy minister Dera odczytywał ten fragment, część uczestników przerwało mu bucząc i skandując „Konstytucja!”, unosząc w górę książeczki z tekstem ustawy zasadniczej.

PAP/RIRM

drukuj