(fot. PAP)

Prezydent odmawia mediacji ws. TV Trwam

Bronisław Komorowski odpowiedział na list ks. bpa Wiesława Meringa w sprawie miejsca na multipleksie dla TV TRWAM, której KRRiT nie przyznała miejsca na cyfrowej platformie.

„Prezydent nie może w żaden sposób wpływać ani na przebieg postępowania koncesyjnego przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, ani też na tok sprawy rozpatrywanej przez niezawisły sąd” – czytamy w liście z Kancelarii Prezydenta. List z Kancelarii jest odpowiedzią na prośbę Przewodniczącego Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego o pomoc  prezydenta w rozwiązaniu sporu wokół miejsca dla TV TRWAM na cyfrowym multipleksie.

Pasterz diecezji włocławskiej zachęcał w liście, by zaproszenie Benedykta XVI do Polski stało się okazją do zakończenia dyskryminacji katolickiego nadawcy.

„Próbowałem podpowiedzieć pewne rozwiązanie, która przyczyniłoby się do złagodzenia o napięcia, które jest wyraźne. To są miliony ludzi, którzy nie zgadzają się z opinią Krajowej Rady. Wydawało mi się, że jeżeli ośrodek prezydencki z radością zaprasza ojca św. do Polski to powinien przygotować jakiś dar. Takim darem duchowym byłaby próba wyciszenia namiętności, załatwienia tej sprawy” – powiedział ks. bp. Wiesław Mering.

Ks. bp. Wiesław Mering stwierdził, że odpowiedź z Kancelarii Prezydenta jest kpiną.

„To robienie ludziom wody z mózgu. Jak bardzo poważnie traktują wypowiedzi, postulaty płynące ze strony społeczeństwa to widać m.in. w odpowiedzi. Brakuje w niej zwykłej kultury. Powoływanie się na stwierdzenia kłamliwe zawsze jest dowodem braku kultury. Jeżeli nic nie chcą zrobić, to mogli chociaż napisać: nie chcemy nic zrobić, nic zrobić nie możemy” – powiedział ks. bp. Wiesław Mering.
Wypowiedź ks. bp. Wiesława Meringa (czytaj i słuchaj)

RIRM

***

 

 

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na list ks. bp. Wiesława Meringa

 

Szanowny Księże Biskupie,

Dziękuję za list Księdza Biskupa, skierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Jednocześnie ze zdziwieniem konstatuję fakt, iż list nabrał po publikacji w gazecie charakteru listu otwartego, co jak mniemam nie było intencją autora.

Pan Prezydent z uwagą zapoznał się ze stanowiskiem Księdza Biskupa w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącej kwestii przydzielenia Telewizji Trwam koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym.

Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest niezależnym, konstytucyjnym organem państwa, a jej zasady działania regulują ustaw. Oczekiwanie uzyskania uprawnień do korzystania z multipleksu wymaga spełnienia jasno określonych kryteriów. Odwołania od decyzji Rady mogą być wnoszone na drodze sądowej, z której to możliwości nadawca Telewizji Trwam, Fundacja Lux Veritatis, skorzystała. Z tego, co Panu Prezydentowi wiadomo, postępowanie administracyjne, w ramach którego Fundacja dochodzi swoich praw, nie zostało jeszcze zakończone.

Przestrzegając zasady praworządności oraz zasady podziału władz, zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Prezydent nie może w żaden sposób wpływać ani na przebieg postępowania koncesyjnego przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, ani też na tok sprawy rozpatrywanej przez niezawisły sąd.

Z wyrazami szacunku

Jacek Michałowski
Szef Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 22 sierpnia 2012 roku

 

 ***

 

Odpowiedź ks. bp. Wiesława Meringa skierowana do Pana Jacka Michałowskiego, Szefa Kancelarii Prezydenta RP

 

Szanowny Panie Ministrze,

Bardzo dziękuję za list. Wprawdzie jego treść jest powtórzeniem bałamuctw, które szerzy Pan Dworak i Ska; rozumiem jednak, że Pan Prezydent nie chce włączyć się w sprawę. Innych skojarzeń nie dopuszczam, by nie stracić resztek zaufania do władzy, której Pan Prezydent jest symbolem.

Mój Diecezjanin zacytował mi otrzymaną niedawno odpowiedź Kancelarii na swój list: „Pan Prezydent na pewno weźmie pod uwagę pańskie sugestie przy podejmowaniu decyzji…”

Ufam, że powyższa wypowiedź dotyczy milionów Polaków, którzy na poruszany problem patrzą inaczej niż Kancelaria.

I ja zapewniam o szacunku

 

+ Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI
Włocławek, dnia 29 sierpnia 2012 r. (L.dz.1449/2012)

 

ŹRÓDŁO: diecezja włocławska

drukuj