fot. prezydent.pl

Prezydent A. Duda: Uznałem, że wykonanie orzeczenia TSUE jest potrzebne

Podjąłem decyzję o podpisaniu noweli ustawy o SN; podobnie jak Sejm i Senat uznałem, że wykonanie orzeczenia TSUE jest potrzebne, niezależnie od dyskusji, czy mogło być ono wydane i czy wykracza poza traktatowe kompetencje Trybunału – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Takie spotkanie odbywa się raz do roku. Prezes Trybunału Julia Przyłębska powiedziała, że rok 2017 był rokiem stabilizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodała, sprzyjał temu spokój normatywny w zakresie przepisów regulujących postępowanie przed Trybunałem oraz orzeczenia TK.

Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu odniósł się natomiast do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wobec Polski. W tym kontekście mówił o podpisanej wczoraj noweli ustawy o Sądzie Najwyższym.

Podjąłem wczoraj decyzję o tym, że ustawa ta została podpisana, podjąłem decyzję o tym, że w związku z tym wejdzie ona w życie stanie się częścią obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Podobnie jak Sejm i Senat uznałem, że potrzebne jest wykonanie tego orzeczenia (TSUE – PAP), niezależnie od tego, że dyskutuje się, czy orzeczenie takie powinno było i mogło zostać przez trybunał europejski wydane, czy orzeczenie to wykracza poza traktatowe kompetencje trybunału europejskiego, wkraczając w organizację wymiaru sprawiedliwości, która jest domeną wewnętrzną każdego państwa członkowskiego – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent RP zwrócił też uwagę, że nowela ustawy nie została jeszcze opublikowana i nie weszła w życie. Tym samym obowiązuje ustawa o SN, która zakłada przejście w stan spoczynku sędziów SN po ukończeniu 65 roku życia.

Po wydaniu orzeczenia tymczasowego unijnego trybunału grupa sędziów powróciła jednak do pełnionych wcześniej funkcji. W ocenie prezydenta takie działania stanowi złamanie konstytucji.

RIRM

drukuj