fot. Igor Smirnow/KPRP

Prezydent A. Duda podpisał ustawę o współpracy prawnej ws. karnych z Tajwanem

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o zasadach współpracy w sprawach karnych pomiędzy Polską a Tajwanem. Chodzi m.in. o wzajemną pomoc prawną w takich sprawach.

Jak wskazano na stronie Kancelarii Prezydenta RP, ustawa ma na celu transponowanie do polskiego porządku prawnego treści porozumienia między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanego w Tajpej 17 czerwca 2019 r.

Podpisane porozumienie reguluje zasady i tryb współpracy w sprawach karnych pomiędzy Polską a Tajwanem w obszarach: wzajemnej pomocy prawnej, ekstradycji, przekazywania osób skazanych, udzielania informacji o prawie i praktyce jego stosowania oraz udzielania informacji dotyczących ścigania i zapobiegania przestępstwom.

„Regulacje zawarte w porozumieniu mają w dużym stopniu charakter ramowy (nie przesądzają wprost szeregu kwestii szczegółowych), znajdują się w nich jednak zabezpieczenia gwarantujące realizację postanowień porozumienia bez uszczerbku dla polskiego porządku prawnego i zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej” – wskazano w informacji do podpisanej ustawy.

Jak dodano, w preambule porozumienia potwierdzono także oparcie współpracy na zasadach poszanowania praw człowieka i rządów prawa, „co stanowi jasną wytyczną dotyczącą stosowania wszystkich jego postanowień z uwzględnieniem wiążących Polskę odpowiednich standardów międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka”.

Wskazano ponadto, że forma uregulowania zasad współpracy w sprawach karnych pomiędzy Polską a Tajwanem jest niestandardowa i ze względu na szczególny status Tajwanu w stosunkach międzynarodowych nie przybrała ona formy umowy zawieranej między państwami.

„Uzasadnieniem dla jej dokonania jest jednak potrzeba przyśpieszenia i uproszczenia przede wszystkim procedur ekstradycji i przekazywania osób skazanych, w tym obywateli polskich odbywających na terytorium podlegającym jurysdykcji Ministra Sprawiedliwości Tajwanu kary pozbawienia wolności” – zaznaczono.

Dodano, że zawarcie porozumienia może przyczynić się do zwalczania przestępczości transgranicznej, w tym – w szczególności – cyberprzestępczości.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale jak podkreślono – zgodnie z art. 3 – nie będzie to jeszcze oznaczało wejścia w życie załączonego do niej porozumienia. O dacie jego wejścia w życie ma poinformować Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.

Jak poinformowano, wynika to z klauzuli wejścia w życie zawartej w art. 16 porozumienia, zgodnie z którą „Biuro Polskie w Tajpej i Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce zawiadomią się na piśmie o ukończeniu procedur wewnętrznych niezbędnych do wdrożenia niniejszego Porozumienia na ich terytoriach. Porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszego z zawiadomień”.

PAP

drukuj