Premier RP: W dziejach Kościoła poznańskiego jak w zwierciadle odbija się historia Polski

W dziejach Kościoła poznańskiego jak w zwierciadle odbija się historia Polski, obfitująca w wydarzenia chwalebne, ale i dramatyczne – podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce.

List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał w sobotę podczas uroczystości w Poznaniu szef KPRM Michał Dworczyk.

„Polska zmienia się i modernizuje. Budujemy lepsze jutro dla naszych dzieci pamiętając o naszym dziedzictwie chrześcijańskich korzeni. Stąd uroczyste obchody 1050-lecia przybycia do Poznania pierwszego biskupa Jordana mają szczególne znaczenie dla całej naszej narodowej wspólnoty. Wszystkim uczestnikom rocznicowych uroczystości pragnę przekazać zapewnienia o mojej pamięci i szacunku” – podkreślił premier.

W swoim liście szef rządu polskiego przypomniał, że „dwa lata po przyjęciu przez Mieszka I chrztu, aktu dołączenia do wielkiej chrześcijańskiej rodziny, na nasze ziemie przybył ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan”. Premier podkreślił, że to wydarzenie stanowiło „początek historii polskiej hierarchii kościelnej i nowy etap budowania polskiej państwowości”.

„Powstała na Ostrowie Tumskim katedra była nie tylko centrum życia religijnego młodego państwa, lecz także jednym z kluczowych ośrodków rozwoju. Biskupi poznańscy wspierali organizację państwa, służyli radą w dyplomacji oraz wnieśli wielki wkład w kształtowanie kultury i oświaty (…). W dziejach Kościoła poznańskiego jak w zwierciadle odbija się historia Polski, obfitująca w wydarzenia chwalebne, ale i dramatyczne. Niezmiennie jednak poznański Kościół był orędownikiem spraw polskich i praw Polaków” – zaznaczył Prezes Rady Ministrów.

Premier przypomniał, że w czasie zaborów poznański Kościół toczył nieustanną walkę o zachowanie polskiej tożsamości, a poznańskie duchowieństwo brało udział w zrywach niepodległościowych i angażowało się w prace organiczne oraz – jak podkreślił – uczestniczyło w procesie odradzania się Rzeczpospolitej.

„Zawsze, czy to w czasie wojny, czy pokoju, wolności czy ucisku, nasi rodacy mieli oparcie w sile duchowej i autorytecie Kościoła poznańskiego i jego wielkich przewodników, następców biskupa Jordana. W tym uroczystym dniu oddajemy hołd pokoleniom duszpasterzy, którzy przez wieki wnieśli nieoceniony wkład w rozwój regionu i Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał premier.

Pierwsze biskupstwo polskie powstało w 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszka I. Historię polskiej hierarchii kościelnej zapoczątkował ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan. Obchody 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce, odbywające się pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”, zostały zainaugurowane w grudniu ub. roku. Główne uroczystości jubileuszowe trwają w Poznaniu od piątku.

PAP/RIRM

drukuj