fot. twitter.com/PremierRP

Premier do Straży Marszałkowskiej: Jesteście nieodłączną częścią naszego parlamentu

Jesteście nieodłączną częścią naszego parlamentu; dziękuję wam za decyzję o przystąpieniu do służby, za poczucie odpowiedzialności oraz za zaangażowanie w umacnianie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – podkreślił w liście do Straży Marszałkowskiej premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek na dziedzińcu Sejmu odbyły się uroczystości związane ze świętem Straży Marszałkowskiej. W uroczystym apelu udział wzięli m.in. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, Ryszard Terlecki (PiS) i Barbara Dolniak (Nowoczesna), wicemarszałkowie Sejmu, Michał Seweryński (PiS), wicemarszałek Senatu oraz Paweł Szrot, wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele Straży Parlamentu Węgierskiego.

Premier podkreślił w liście, że na przestrzeni lat rola Straży Marszałkowskiej ewaluowała.

,,Dzisiaj według ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku jest to umundurowana i uzbrojona formacja, której zadaniem jest ochrona Sejmu i Senatu” – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

,,Drodzy funkcjonariusze jesteście nieodłączną częścią naszego parlamentu. Dziękuje wam wszystkim za waszą decyzję dotyczącą przystąpienia do służby, za wasze poczucie odpowiedzialności oraz za zaangażowanie w umacnianie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny i chęć budowania dobra wspólnego” – napisał premier.

„To cenny niezwykle praktyczny wyraz patriotyzmu. Życzę wam wszelkiej osobistej oraz zawodowej pomyślności” – dodał szef rządu.

Marszałek Marek Kuchciński podkreślił, że uroczystość ta związana jest z wejściem w życie ustawy o Straży Marszałkowskiej z 2018 r.

„Kiedy to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o powołaniu Straży Marszałkowskiej jako służby mundurowej” – powiedział marszałek Sejmu.

,,Tradycje Straży Marszałkowskiej sięgają czasów I Rzeczypospolitej i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy żołnierze podlegli marszałkowi zapewniali porządek i dbali o bezpieczeństwo króla oraz parlamentarzystów wokół miejsca, w którym obradował Sejm” – mówił Marek Kuchciński.

,,Dziękuję państwu strażnikom. Dziękuję waszym najbliższym i przyjaciołom za ten czas, który poświęcają byście mogli służyć Rzeczypospolitej. Dziękuję za codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich, którzy przebywają na terenie Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Gratuluję awansów i nominacji na stopień oficerski” – podkreślił marszałek.

,,Straż Marszałkowska jest najmłodszą formacją mundurową w Polsce, ale duchem armią najdzielniejszą” – oświadczył Marek Kuchciński.

Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu powiedział, że pierwsza rocznica ustanowienia specjalnej formacji mundurowej jaką jest Straż Marszałkowska prowadzi nasze myśli w historyczną przeszłość.

,,Stamtąd bowiem z tej historycznej przeszłości czerpiemy wzór dla patriotycznej służby Straży Marszałkowskiej do której dziś jesteście powołani” – mówił Michał Seweryński.

,,W dniu tej pierwszej rocznicy w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej życzę wam zadowolenia z waszej ofiarnej służby i spełnienia waszych osobistych aspiracji” – wskazał wicemarszałek Senatu.

Wojciech Leśnik, komendant Straży Marszałkowskiej podkreślił, że „pewne nawiązanie do tradycji węgierskiej skłania nas do zapraszania tutaj kolegów z Węgier i współpracy z nimi”.

„Pragnę przybyłych tutaj państwa i gości poinformować, że dzisiaj podpisałem właśnie list intencyjny z komendantem węgierskiej straży parlamentarnej” – oświadczył Wojciech Leśnik.

Podziękował również funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej za „rzetelną i ofiarną służbę”.

„Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku. Wasza codzienna służba jest najistotniejszą dla zabezpieczenia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach i w obiektach podlegających ochronie Straży Marszałkowskiej. Dziękuje za zaangażowanie oraz za to, że nie patrząc na przeszkody i niedogodności służby zdecydowanie i skutecznie realizujecie zadania służbowe” – mówił komendant Straży Marszałkowskiej.

Podczas uroczystości zostały wręczone funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych oraz na pierwszy stopień oficerski. Po apelu odbył się pokaz musztry paradnej drużyny Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz pokaz musztry pododdziału straży Parlamentu Węgierskiego.

PAP/RIRM

drukuj