Premier B. Szydło po spotkaniu z E. Macronem: Udało nam się wyjaśnić wiele wątpliwości; oczywiście są jeszcze kwestie, które nas różnią, co jest rzeczą naturalną

To była dobra i potrzebna rozmowa. Udało nam się wyjaśnić wiele wątpliwości – powiedziała premier Beata Szydło w Paryżu, po spotkaniu  z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Rozmowy w Pałacu Elizejskim dotyczyły m.in. kwestii bilateralnych, przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie, bezpieczeństwa międzynarodowego i Partnerstwa Wschodniego. W ostatnich miesiącach relacje pomiędzy Paryżem a Warszawą uległy pogorszeniu. Głównym punktem spornym jest forsowana w UE przez Francję dyrektywa o pracownikach delegowanych, której sprzeciwia się Polska.

Po rozmowach premier Beata Szydło oraz prezydent Emmanuel Macron podkreślali, że istnieją kwestie, które różnią polskie i francuskie władze. Szefowa polskiego rządu wskazywała jednak na gotowość do dalszych rozmów.

– Ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie i wolę współpracy, w toku dalszych prac, nad pakietem mobilności, w ramach którego podjęte zostaną decyzje dotyczące zastosowania reguł delegowania do transportu drogowego. Zależy nam na uproszczeniu oraz lepszym egzekwowaniu prawa regulującego funkcjonowanie tego sektora. Wierzę, że możliwe będzie znalezienie takiej płaszczyzny porozumienia, która pozwoli na wypracowanie zrównoważonego kompromisu. Zgodnego z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego gwarantującego jasność i pewność prawną  – powiedziała premier Beata Szydło.

Przed południem premier Beata Szydło spotkała się również z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wzięła także udział w sesji plenarnej z ambasadorami przy OECD, gdzie wygłosiła przemówienie gospodarcze.

Kolejne spotkanie francuskich i polskich władz w tym formacie odbędzie się w przyszłym roku. Prezydent Emmanuel Macron przyjął dziś zaproszenie do Polski.

RIRM/TV Trwam News

drukuj