Pracownicy kopalń ,,Solino” okupują wydział spółki

Kilkudziesięciu pracowników Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” rozpoczęło okupację jednego z wydziałów spółki, solidaryzując się z prowadzącymi tam od ponad trzech miesięcy protest głodowy. Zarząd spółki uznał okupację za niezgodną z prawem. 

Do protestu okupacyjnego jeszcze w środę, po zakończonej zmianie, przystąpiło 40 pracowników wydziału konfekcjonowania soli.

Domagamy się, żeby rząd zaprzestał unikania naszego problemu i natychmiast przystąpił do rozmów – mówi szef NSZZ „Solidarność” w IKS.

Jest to bunt obywatelski. Chodzi o to, żeby rząd przestał lekceważyć pracowników i związki zawodowe i podjął skuteczny dialog, oraz aby doprowadził do rozwiązania problemu, który powstał z jego winy. To rząd przez wiele lat prowadził dziwną politykę – brak nadzoru, tolerowanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. To wszystko doprowadziło do protestów w inowrocławskich kopalniach soli – zwraca uwagę Jerzy Gawęda.

Strajk rozpoczął się w październiku, a jego powodem było wypowiedzenie przez koncern „Orlen” pakietu gwarancji socjalnych.

Protestujący domagają się między innymi odwołania zarządu „Solino”, zaprzestania zastraszania, a także przywrócenia i przestrzegania zakładowego układu zbiorowego pracy i pakietu socjalnego.

RIRM

drukuj