Pracownicy ambasady polskiej na Białorusi odwiedzają polskie groby

Polscy dyplomaci na Białorusi jak co roku w przeddzień Wszystkich Świętych odwiedzają polskie nekropolie, kwatery i mogiły w tym kraju. Znicze zapłonęły już m.in. na cmentarzach w Mińsku i Kuropatach, gdzie spoczywają ofiary represji stalinowskich.

Przedstawiciele polskiej ambasady i konsulatu pokonują w tych dniach sześć tras szlakiem zapomnianych i czynnych cmentarzy na terenie mińskiego okręgu konsularnego. Odwiedzają mogiły cywilne, groby wojskowe i policyjne, a także Korpusu Ochrony Pogranicza.

Dotychczas zapalono już znicze m.in. na cmentarzach w Mińsku: Kalwaryjskim, Cmentarzu na Złotej Górce oraz w Kuropatach, gdzie znajdują się masowe groby ofiar represji stalinowskich, wśród których jest wielu Polaków. Dyplomaci odwiedzili także cmentarz w Rakowie, w pobliżu którego w okresie międzywojennym przebiegała granica polsko-sowiecka – informuje placówka w komunikacie na stronie internetowej.

Upamiętniono także polskich policjantów i żołnierzy w Stołpcach, na cmentarzu wojskowym w Nowym Świerżniu, Użance i Nieświeżu oraz polskich wojskowych spoczywających w Snowie.

W tym roku po raz pierwszy odbywa się organizowana wspólnie z Polskim Radiem Białystok, Katolickim Radiem Podlasie i Związkiem Harcerstwa Polskiego z Białegostoku akcja „Zapal znicz nad Niemnem”. W jej ramach ma się odbyć zbiórka zniczy, które następnie zostaną przekazane na Białoruś i zapalone na grobach Polaków. Jak informuje portal Radia Białystok, znicze będą 1 i 2 listopada zbierane na Cmentarzu Farnym w tym mieście, a także w Siedlcach i Białej Podlaskiej. Można je także przynosić do redakcji Radia i siedziby ZHP.

Związek Polaków na Białorusi również zaplanował odwiedzenie grobów i miejsc pamięci z okazji Wszystkich Świętych i Zaduszek. M.in. 1 listopada wspólnie z konsulatem RP w Grodnie jego przedstawiciele złożą kwiaty i zapalą wieńce pod pomnikiem Elizy Orzeszkowej, popiersiu Adama Mickiewicza i tablicy Tadeusza Kościuszki. Upamiętnieni zostaną także Polacy spoczywających na cmentarzach Pobernardyńskim, Garnizonowym i na nekropoliach w okolicach Grodna.

PAP/RIRM

drukuj