Poszkodowani w aferze GetBack oczekują na odzew Min. Finansów ws. utworzenia specjalnego funduszu

Poszkodowani w aferze GetBack oczekują na odzew Ministerstwa Finansów w sprawie projektu utworzenia specjalnego funduszu. Jego koncepcję w ubiegłym tygodniu do resortu złożyło Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.

Do przygotowania projektu funduszu, stowarzyszenie zobowiązało Ministerstwo Finansów. To efekt spotkania w resorcie i posiedzeń Podkomisji ds. GetBack.

Celem Funduszu jest, aby środki egzekwowane z kar nałożonych na firmy w aferze GetBack trafiały do pokrzywdzonych – powiedział Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.

Środki, które mają zasilać dany fundusz dla osób pokrzywdzonych w aferze GetBack, pochodzą wyłącznie z wpływów z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym na te firmy, które już są na liście ostrzeżeń publicznych związku z nieprawidłowościami przy GetBack. Kolejny punkt to środki wpływów z kar pieniężnych nałożonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a wiemy że UOKiK nałożył karę na Polski Dom Maklerski – kilka milionów złotych – dobrze żeby ta kara poszła właśnie na ten fundusz pokrzywdzonych w aferze GetBack. Kolejna możliwość to zasilenie środkami wpływów z tytułu kar pieniężnych nałożonych grzywien przez KNF – mówił Artiom Bujan.

Powstanie takiego funduszu jest bardzo istotne dla ponad 9 tys. poszkodowanych – wskazał Artiom Bujan. Dodał, że obecnie nie ma systemowego rozwiązania, na mocy którego będzie dokonywany zwrot środków poszkodowanym.

 

RIRM

drukuj