Pośmiertny awans rtm. Pileckiego

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podpisał decyzję o pośmiertnym mianowaniu rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień pułkownika. 

Federacja Weteranów i Forum Młodych PiS złożyły wczoraj wniosek o pośmiertny awans bohaterskiego rotmistrza Witolda Pileckiego. Już wczoraj po południu na Twitterze szef MON zapewnił, że poprze wnioski, które trafiły do Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Witold Pilecki (ps. „Witold”, „Druh”, nazwiska konspiracyjne  „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”) – polski wojskowy, rotmistrz, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, dobrowolny więzień i organizator ruchu oporu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Autor pierwszych na świecie raportów o holokauście, tzw. raportów Pileckiego.

Został aresztowany 8 maja 1947 r. przez władze komunistyczne.  W areszcie był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.  Proces rtm. Pileckiego i tzw. grupy Witolda rozpoczął się 3 marca 1948 r. przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie. Witold Pilecki został oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji.

15 marca 1948 r. rotmistrz został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej.

Unieważnienie wyroku w sprawie Witolda Pileckiego oraz pozostałych oskarżonych, osądzonych wraz z nim w 1948 r., nastąpiło 1 października 1990 roku. Wojskowy Sąd Najwyższy uwolnił skazanych od stawianych im podczas procesu zarzutów, podkreślając niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków, które zapadły z naruszeniem prawa.

Rotmistrz Pilecki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Orła Białego.

MM
Źródło: naszdziennik.pl

drukuj