Porozumienie – nowe ugrupowanie Jarosława Gowina

Porozumienie – to nazwa nowej partii powstałej w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. W jej skład weszły nowe środowiska wolnościowe i samorządowe, a także Republikanie i Polska Razem. Poinformował o tym w Warszawie wicepremier Jarosław Gowin podczas Kongresu Polski Razem – Zjednoczonej Prawicy.

Na wstępie wicepremier Gowin podziękował prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za przywództwo i wyraził nadzieję, że dzięki niemu druga część kadencji będzie obfitować w jeszcze większe sukcesy.

Jak podkreślił, to lider PiS jest „architektem” koalicji oraz autorem najważniejszych punktów programu obozu rządzącego, takich jak Rodzina 500 plus oraz Mieszkanie plus.

W swoim wystąpieniu Jarosław Gowin mówił o rzeczach, które łączą osoby przystępujące do nowego ugrupowania. Podkreślił, że przedstawiony program nie jest abstrakcją i ma na celu rozumne i cierpliwe działanie na rzecz Polaków.

– Spotykamy się jako ludzie reprezentujący różne nurty i tradycje polityczne, ale ludzie gotowi zawrzeć porozumienie – porozumienie dla Polski i zobowiązanie wobec Polaków. Co nasz łączy? Łączy nas republikańska idea zaangażowania w sprawy publiczne. Nasze porozumienie to także porozumienie na rzecz wolności, prastarej polskiej wartości, dla której pokolenia naszych przodków gotowe były na każde poświęcenie. Chcę powiedzieć, że od prawie 30 lat nie ma w Polsce grupy społecznej, która byłaby traktowana równie niesprawiedliwie, jak mikroprzedsiębiorcy. Chcemy to wreszcie zmienić – zaznaczył Jarosław Gowin.

Gościem specjalnym kongresu miał być lider PiS Jarosław Kaczyński, jednak jego udział został odwołany z powodu choroby. List prezesa PiS do uczestników odczytał szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

Cieszę się, że to poszerzone o nowe kręgi ugrupowanie wzmocni i ubogaci naszą wspólnotę polityczną, jaką stanowi obóz Zjednoczonej Prawicy – napisał Jarosław Kaczyński.

– Jest bowiem sprawą najwyższej wagi, byśmy stale rośli w siłę, poszerzali się o nowe środowiska, przyciągali nowych sojuszników, a także pozyskiwali dla idei naprawy i wydźwignięcia Rzeczypospolitej coraz więcej Polek i Polaków. Ten cel, który przed sobą postawiliśmy, jest bardzo ambitny, długookresowy, ogromnie trudny do osiągnięcia, ale – wbrew temu, co mówią nasi wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy – możliwy. By go zrealizować, musimy spełnić dwa podstawowe warunki – po pierwsze musimy dobrze rządzić i konsekwentnie podążać ku temu celowi; po drugie – musimy być razem, bez względu na wszystko. To brzmi jak truizm, ale taka jest prawda. Dzięki temu, że przed dwoma laty do wyborów poszliśmy razem, teraz możemy budować Polskę naszych marzeń – napisał w liście prezes PiS.

W kongresie zjednoczeniowym biorą udział też liczni samorządowcy, w tym prezydenci: Kielc, Torunia oraz Kalisza, a także przedstawiciele przedsiębiorców i rolników.

RIRM/TV Trwam News

drukuj