fot. wikipedia.org

Pomoc dla działaczy opozycji antykomunistycznej

50 mln zł przeznaczono w tym roku na pomoc dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Opozycjoniści cały czas mogą ubiegać się o wsparcie. O sprawie pisze „Nasz Dziennik.

Działacze opozycji, aby otrzymać pomoc finansową, muszą się zgłosić do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wpłynęło tam 965 wniosków potwierdzających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Wydano już 635 decyzji z czego siedem negatywnych. Po uzyskaniu statusu działacze opozycji mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne i pomoc doraźną. Ta pomoc z pewnością będzie bardzo potrzebna, ponieważ opozycjoniści bardzo często żyją dziś w skrajnej biedzie.

Warto też wspominać, że od bieżącego roku kombatanci mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Niebawem również Sejm ma rozpocząć prace nad podniesieniem świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej – do wysokości najniższej emerytury.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj