fot. twitter.com/GK_PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Toyota Motor Poland będą współpracować przy rozwoju technologii wodorowej w Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Toyota Motor Poland będą współpracować przy rozwoju technologii wodorowej w Polsce. Dzięki podpisanej umowie ma powstać m.in. pilotażowa stacja tankowania tym paliwem.

https://twitter.com/GK_PGNiG/status/1299261282458238976

Oba podmioty biorą aktywny udział w tworzeniu Polskiej Strategii Wodorowej. Współpraca ma na celu wprowadzenie na polski rynek wodoru jako czystego paliwa dla bezemisyjnych pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi.

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że wodór jest często określany jako „paliwo przyszłości”.

– Faktycznie jest to bardzo wysoko energetyczne paliwo, ale co ważniejsze ono jest w pełni ekologiczne, nie emituje żadnych gazów szkodliwych, cieplarnianych. Poza tym możliwości produkcji wodoru w przyszłości, myślę, że będą wzrastać przede wszystkim dzięki temu, że cały świat planuje wykorzystywać nadwyżki w odnawialnych źródłach energii, czyli nadwyżki produkcji energii elektrycznej przy farmach wiatrowych czy fotowoltaicznych, właśnie do produkcji wodoru – powiedział Jerzy Kwieciński.

PGNiG planuje również w Odolanowie w Wielkopolsce zbudować stację produkcji wodoru w oparciu o proces elektrolizy wody. Uzyskany w ten sposób tzw. zielony wodór, mógłby być wykorzystywany w sieci jak i w transporcie.

 

RIRM

drukuj