PAP/Adam Warżawa

Gdańsk: W stoczni Remontowa Shipbuilding zwodowano kadłub holownika ”Semko” dla MW

W gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding odbyła się w środę uroczystość chrztu oraz wodowania kadłuba holownika o numerze burtowym H-12; otrzymał on imię ”Semko”. To czwarta z serii sześciu jednostek powstających dla polskiej Marynarki Wojennej (MW).

Jak powiedział prezes Remontowa Shipbuilding Marcin Ryngwelski, jednostka została zwodowana za pomocą dźwigu pływającego. Kadłub po wodowaniu będzie wyposażany, a następnie ma przechodzić próby stoczniowe i morskie. Marynarka Wojenna ma otrzymać jednostkę w pierwszej połowie 2020 r.

Matką chrzestną „Semka” została dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Świnoujściu mgr inż. Marzena Gańcza.

Inspektor Marynarki Wojennej, wiceadmirał Jarosław Ziemiański powiedział, że H-12 „Semko” to jednostka zabezpieczenia bojowego, która wejdzie w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Dodał, że wszystkie jednostki z tej serii powinny być ochrzczone i wodowane do końca 2020 r .

Jak powiedział kmdr por. Roman Lisowski, dowódca 12. Dywizjonu Trałowców, wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, holownik po odebraniu przez MW trafi do 12. Dywizjonu, a jego dowódcą będzie mł. chor. marynarki Grzegorz Ciecierski.

Wodowany „Semko” jest czwartą jednostką typu B 860 z serii sześciu budowanych przez gdańską stocznię Remontowa Shipbuilding dla Marynarki Wojennej. Holowniki typu B 860 przeznaczone są do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach oraz do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych.

Jednostki są tak budowane, żeby można je było eksploatować nawet przy dużym oblodzeniu akwenów wodnych. Na ich pokładach będzie można transportować ładunki drobnicowe o łącznej masie do 4 t., a maksymalny uciąg montowanych na nich wind holowniczych to 35 t.

W październiku 2018 r. oraz w marcu i lipcu br. zwodowano i ochrzczono trzy inne kadłuby jednostek typu B 860.

Kontrakt na zaprojektowanie i budowę przez stocznię Remontowa Shipbuilding w Gdańsku sześciu holowników dla Marynarki Wojennej podpisano w czerwcu 2017 roku. Umowa ma wartość 283,4 mln zł brutto i została zawarta w ramach projektu „Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pod kryptonimem >>Holownik<<„. Uroczystość położenia stępki pod pierwszy z holowników miała miejsce w styczniu ub.r.

PAP

drukuj