Pogotowie protestacyjne w związku z sytuacją w górnictwie  

Górnicy zapowiadają wielki protest w Warszawie i to w dniu expose Ewy Kopacz. Decyzję ogłosił międzyzwiązkowy komitet protestacyjny. Wczoraj Śląsko-Dąbrowska „S” ogłosiła pogotowie protestacyjne we wszystkich swoich strukturach branżowych i terenowych.

Działania związkowców mają związek z tragiczną sytuacją w górnictwie. Wczoraj w kopalniach kompanii odbyły się masówki informacyjne dla załóg.  Sztab informował o sytuacji w spółce i o postępowaniu zarządu, który – jak wskazują związkowcy- jedynie pozoruje dialog społeczny.

Decyzja o strajku to efekt nieustępliwości zarządu Kompanii Węglowej: nieuwzględniania przez niego żadnych propozycji społecznych i łamania zasad dialogu i konsultacji – mówi Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący „S” w Kompanii Węglowej.

– Sztab protestacyjno-strajkowy postanowił, że w Warszawie, w dniu expose pani premier, zostanie przeprowadzona manifestacja górnicza. Sztab postanowił również o wejście w spór zbiorowy z zarządem Kompanii Węglowej w kwestii łamania porozumień i zapisów układowych, jak i innych dokumentów wewnętrznych. Postanowiliśmy również, że w przyszły czwartek, we wszystkich kopalniach i zakładach odbędą się podobne masówki. Sztab protestacyjno-strajkowy jest gotowy do rozmów i konsultacji, ale takich, które będą konstruktywne i będą dawały możliwość rozwoju i przyszłości Kompanii Węglowej, tym samym polskiego górnictwa, a nie do sprzedawania majątku, a tym samym likwidacji – zaznaczył Stanisław Kłysz.

Związkowcy domagają się m.in. konsolidacji i ograniczenia importu rosyjskiego węgla. W minioną środę górnicy z sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz, wspierani przez bliskich i związkowców z innych zakładów, manifestowali w Sosnowcu i Katowicach. Ta ostatnia czynna kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim ma zakończyć wydobycie na przełomie września i października.

 

RIRM

drukuj