By Ministerstwo Finansów - [1], Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61570053

Podkarpackie: Krajowa Administracja Skarbowa chce zatrudnić 60 osób

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła nabór na 60 stanowisk. Wolne etaty czekają m.in. na podkarpackich przejściach granicznych z Ukrainą oraz w komórkach dochodzeniowo-śledczych.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, ogłoszony nabór ma też związek z planowanym otwarciem nowego przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach.

„Chcemy też wzmocnić komórki zwalczające przestępczość i oszustwa podatkowe” – dodała.

Wśród wymagań stawianych kandydatom jest m.in. wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Jak podkreśliła Chabowska, z uwagi na specyfikę pracy w komórkach dochodzeniowo-śledczych mile widziane będzie wyższe wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie zawodowe np. w kancelariach prawnych czy instytucjach państwowych lub samorządowych.

„Do zadań realizowanych przez funkcjonariuszy, którzy pracować będą w komórkach dochodzeniowo-śledczych należeć będzie m.in. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe, prowadzenie dochodzeń, zatrzymywania i przeszukiwanie osób i lokali. Istotnym elementem tych działań są czynności, które pozwalają na zwalczanie mafii vatowskich i przestępczości karuzelowej” – wymieniła rzeczniczka.

Z kolei osoby, które będą pracować w podkarpackich przejściach granicznych zajmować się głównie będą m.in. kontrolą celną podróżnych i towarów.

Jak zaznaczyła Chabowska, kandydaci powinni mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia i nie mogą być karani. Dodała, że funkcjonariusze KAS są objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych i mogą ubiegać się o emeryturę mundurową.

Zdaniem dyr. Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Grzegorza Skowronka, wzmocnienie komórek dochodzeniowo-śledczych pozwoli na jeszcze bardziej skuteczne „uderzenie w mafie vatowskie i przestępczość karuzelową”.

„Nowi pracownicy będą pracować również na naszych przejściach granicznych m.in. w Budomierzu, Korczowej i Krościenku, które niebawem zostaną doposażone w stacjonarne urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów” – powiedział.

Grzegorz Skowronek podkreślił, że nabór jest związany także z planami zagospodarowania kolejowego przejścia granicznego Przemyśl-Mościska i zakładaną zmianą obsługi ruchu towarowego w Korczowej na formę terminalową.

Na oferty podkarpacka KAS czeka do 6 grudnia 2019 r.

W ostatnich dwóch latach zatrudnienie w strukturach KAS na Podkarpaciu znalazło blisko 400 osób.

PAP

drukuj